ΟΑΕΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 100%

alt

Επιχορήγηση εργασίας & έως 100% των εισφορών για ανέργους στον ιδιωτικό τομέα.

Έως και το 100%  των  ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων θα καλύπτει ο Ο.Α.Ε.Δ.  για την πρόληψη, απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στις επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες - επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση το ποσόν του επιδόματος ανεργίας που αναλογεί στους ανέργους, μειούμενο σταδιακά μέχρι τη λήξη της τακτικής ή μακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας (α φάση προγράμματος). Όταν λήξη η επιδότηση ανεργίας και μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών από την πρόσληψη (β φάση), ο εργοδότης λαμβάνει επιχορήγηση το 90% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, ( η κάλυψη των ασφαλίστρων αφορά κάθε κατηγορία ασφαλισμένου, δηλαδή όχι μόνο το ΙΚΑ αλλά και σε άλλα ταμεία κυρίως επικουρικής ασφάλισης ), αν ο εργοδότης προβεί και σε κατάρτιση του ανέργου, τότε η επιχορήγηση καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών και διαρκεί 30 μήνες.

Για αναλυτικές πληροφορίες στα κέντρα του οαεδ ανά την Ελλάδα.

9/2013.

 

Βοηθητικό μενού