ΕΣΠΑ - ΕΤΕΑΝ - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΠΑ  -  ΕΤΕΑΝ  -  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Η επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, των χρηματοδοτήσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΤΕΑΝ, η ρύθμιση του θέματος των τραπεζικών δανείων και το θέμα του Τειρεσία συζητήθηκαν  στη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ειδικότερα:

  • Για το ΕΣΠΑ: συζητήθηκαν προτάσεις των τραπεζών για απλοποίηση των διαδικασιών και περιορισμό της γραφειοκρατίας, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίζονται θετικά από το υπουργείο.
  • Για το ΕΤΕΑΝ: θα γίνουν σύντομα νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να απεμπλακεί η διοχέτευση των κεφαλαίων ύψους 1,2 δις. ευρώ του ταμείου, στην αγορά. Στόχος των παρεμβάσεων θα είναι να γίνουν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες, με σεβασμό πάντοτε της Κοινοτικής νομοθεσίας.
  • Για τον επενδυτικό νόμο: στο πλαίσιο των στοχευμένων παρέμβασεων που ετοιμάζονται, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλακούν πιο ενεργά οι τράπεζες στη διαδικασία έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία.
  • Για τη ρύθμιση των δανείων και τα θέματα του Τειρεσία, θα ακολουθήσουν συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή  με την ΕΕΤ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο  να υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας. Από την πλευρά του υπουργείου τονίστηκε ότι οι ρυθμίσεις θα έχουν ως βάση τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και θα γίνουν σε συνεννόηση με την τρόικα, ενόψει και των διαπραγματεύσεων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
  • alt
 

Βοηθητικό μενού