ΟΑΕΔ

Νέα  επιχειρηματικά  προγράμματα  ετοιμάζονται  από  τον  ΟΑΕΔ  για  πρόσληψη  ανέργων  το  2014,  υπολογίζεται  κάλυψη  50.000  θέσεων  εργασίας.

OAED-TEST

 

Βοηθητικό μενού