ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 2016

 1 1

ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  2016

 

H  a-logica  έχει  εξειδικευτεί  στα  μεγάλα  σύγχρονα  εκπαιδευτήρια  και   στα  ειδικά  προγράμματα   επιδοτήσεων με  τα  οποία  βοηθά   τους  ενδιαφερόμενους  Πελάτες της.

Τα  ειδικά  αυτά  επιδοτούμενα  προγράμματα  αποσκοπούν  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  των  συγκεκριμένων  εκπαιδευτηριων - επιχειρήσεων  και  στην  ουσιαστική  πληροφοριακή  υποστήριξη  της  Διοίκησης  για  την  επιλογή  λύσεων  και  την  οριστικοποίηση  αποφάσεων.

Στη  σημερινή  εποχή  υπάρχει  ανάγκη  μόνο  για  υψηλού  επιπέδου  εκπαιδευτήρια  που  μπορούν  να  εκπαιδεύσουν   και  να  καταρτίσουν  κατάλληλα  τους  σπουδαστές  τους  στα  νέα  δεδομένα  της  αγοράς,  ώστε  να  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στις  δύσκολες  απαιτήσεις  της  κοινωνίας.

Οι  σύγχρονες   εκπαιδευτικές  μονάδες  (  και  οι  νέες  που  δημιουργούνται  τώρα   αλλά  και  οι  υπό  εκσυγχρονισμό  ) θα  πρέπει  να  έχουν  πάντα  υπό  όψιν  τους  ότι  θα  πρέπει  να  έχουν  την  κατάλληλη  υποδομή (εξοπλισμό &  εκπαιδευτικά προγράμματα - λογισμικό)  ώστε  να  ανταποκρίνονται  ( ποιοτικά  &  ποσοτικά )  στην  εγχώρια  αγορά  και  να  είναι  ανταγωνιστικές   με  αυτές  του  εξωτερικού,  και  μόνο  με  αυτές  τις  προδιαγραφές  θα  πρέπει  να  σχεδιάζονται.

Τα  νέα  εκπαιδευτήρια  θα  πρέπει  να  αποτελούν  πρότυπα   παροχής  σύγχρονων   γνώσεων  και  παράλληλα    ¨εργαστήρια ¨  προπαρασκευής    και  σύνδεσης  με  την  αγορά  εργασίας.

Η  a-logica  ειδικεύεται  σε  αυτό  το  επιδοτούμενο  πρόγραμμα   που  το  ονομάζει  "Aristotelis",  και  προσπαθεί  να  βελτιώσει  και  να  προωθήσει  τις  σχετικές  ενέργειες  των  ενδιαφερομένων  Πελατών  της.

Καταβάλλει  προσπάθειες   για  την  μείωση  των  περιττών  γραφειοκρατικών  κινήσεων,  και  την  ελαχιστοποίηση  του  κόστους  του  όλου  εγχειρήματος  ώστε  τελικά  να  μεγιστοποιηθεί  το  όφελος  των  Πελατών  της.

Προς  τούτο  συνεργάζεται  με  τους   προμηθευτές   των  εκπαιδευτηρίων  που  προτείνουν  οι  Επιχειρηματίες   και  με  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς για  την  ταχεία  ολοκλήρωση  του  φακέλου  της  επένδυσης.

Επίσης  συνεργάζεται  με  τον  μεγαλύτερο φορέα  παραγωγής  εκπαιδευτικών προγραμμάτων  στην  Ελλάδα  και  έναν  απο  τους  πιο  σημαντικούς  στην  Ευρώπη  για  την  εγκατάσταση  τεχνολογίας  αιχμής  στα  εκπαιδευτικά μας κέντρα.

Στο  νέο  πρόγραμμα  (  του  2016  δεν  περιλαμβάνονται  τα  βασικά  ιδιωτικα  εκπαιδευτήρια )  εκτος  αυτών  που  ασχολούνται  με  τα  πολιτιστικά.

Ασφαλώς  τα  δεδομένα  της  κάθε  περιοχής  και  του  κάθε  επιχειρηματία  θα  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  ώστε  κάποιος  υποψήφιος  επενδυτής  να  γνωρίζει  σε  ικανοποιητικό  βαθμό ότι  πράγματι  αξίζει  να  πραγματοποιηθεί  η  επένδυση.

Θα  γίνει  δημοσιέυση  του  νέου   προγράμματος,  για  περισσότερες  πληροφορίες  για  το  πρόγραμμα  αυτό  εντός  του  site.

 

 

 

 

Βοηθητικό μενού