ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 2016

alt

ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  2016

 

H  a-logica  έχει  εξειδικευτεί  στα  μεγάλα  σύγχρονα  φαρμακεία  και   στα  ειδικά  προγράμματα   επιδοτήσεων με  τα  οποία  βοηθά   τους  ενδιαφερόμενους  Πελάτες της.

Τα  ειδικά  αυτά  επιδοτούμενα  προγράμματα  αποσκοπούν  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  των  συγκεκριμένων  φαρμακευτικών   επιχειρήσεων  και  στην  ουσιαστική  πληροφοριακή  υποστήριξη  της  Διοίκησης  για  την  επιλογή  λύσεων  και  την  οριστικοποίηση  αποφάσεων.

Στη  σημερινή  εποχή  υπάρχει  ανάγκη  μόνο  για  υψηλού  επιπέδου  φαρμακεία  που  μπορούν  να  τοποθετήσουν  και  να  προωθήσουν  νέα  προιόντα,  που  βελτιώνουν  τις  καταναλωτικές  συνήθειες   και  μειώνουν  το  κόστος   κατανάλωσης.

Οι  σύγχρονες   φαρμακευτικές  μονάδες  (  και  οι  νέες  που  δημιουργούνται  τώρα   αλλά  και  οι  υπό  εκσυγχρονισμό  ) θα  πρέπει  να  έχουν  πάντα  υπό  όψιν  τους  ότι  θα  πρέπει  να  έχουν  την  κατάλληλη  υποδομή  ώστε  να  ανταποκρίνονται  ( ποιοτικά  &  ποσοτικά )  στην  εγχώρια  αγορά  και  να  είναι  ανταγωνιστικές   με  αυτές  του  εξωτερικού,  και  μόνο  με  αυτές  τις  προδιαγραφές  θα  πρέπει  να  σχεδιάζονται.

Τα  νέα  φαρμακεία  θα  πρέπει  να  αποτελούν  πρότυπα  παροχής  σύγχρονων   υπηρεσιών  και  παράλληλα  εμπορίας  φαρμακευτικών   και παραφαρμακευτικών  ειδών.

Η  a-logica  ειδικεύεται  σε  αυτό  το  επιδοτούμενο  πρόγραμμα   που  το  ονομάζει  "medshop",  και  προσπαθεί  να  βελτιώσει  και  να  προωθήσει  τις  σχετικές  ενέργειες  των  ενδιαφερομένων  Πελατών  της.

Καταβάλλει  προσπάθειες   για  την  μείωση  των  περιττών  γραφειοκρατικών  κινήσεων,  και  την  ελαχιστοποίηση  του  κόστους  του  όλου  εγχειρήματος  ώστε  τελικά  να  μεγιστοποιηθεί  το  όφελος  των  Πελατών  της.

Προς  τούτο  συνεργάζεται  με  τους   κατασκευαστές  των  φαρμακείων  που  προτείνουν  οι  Φαρμακοποιοί   και  με  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς για  την  ταχεία  ολοκλήρωση  του  φακέλου  της  επένδυσης.

Στο  νέο  πρόγραμμα  (  του  2016   δεν   περιλαμβάνονται   τα  φαρμακεία   ).  

Ασφαλώς  τα  δεδομένα  της  κάθε  περιοχής  και  του  κάθε  επιχειρηματία  θα  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  ώστε  κάποιος  υποψήφιος  επενδυτής  να  γνωρίζει  σε  ικανοποιητικό  βαθμό ότι  πράγματι  αξίζει  να  πραγματοποιηθεί  η  επένδυση.

Θα  γίνει  δημοσιέυση  του  νέου   προγράμματος,  για  περισσότερες  πληροφορίες  για  το  πρόγραμμα  αυτό  εντός  του  site.

fark08

 

 

 

Βοηθητικό μενού