ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΙΜΕΣ

 

alt

Τα  κόστη  κατασκευής  των  θερμοκηπίων  εξαρτώνται  κυρίως  απο  την  χρησιμοποιούμενη  τεχνολογία  και  συγκεκριμένα :

*  θερμοκήπια  χαμηλής  τεχνολογίας  κοστίζουν  με  τα  σημερινά  δεδομένα   από   10.000 €  -  30.000 €/στρέμ,    χωρίς  μεγάλες   βελτιώσεις  εφάφους.

*  θερμοκήπια  υψηλής  τεχνολογίας  με  μεγάλο  βεληνεκές  χρόνου  (20 ετία)  καί  αυτόματο  εξοπλισμό  το  κόστος  κειμένεται  μεταξύ  30.000  και   60.000 €/στρεμ, και  εξαρτάται  πάντα  απο  παράγοντες  που  αφορούν   την  ποιότητα  των  υλικών  και  τον  εξοπλισμό   ( αναφέρονται  σε  άλλη  ερώτηση).

*  Τα  θερμοκήπια  υψηλής  τεχνολογίας  μειώνουν  σημαντικά  το  εργατικό  κόστος  και  προστατεύουν  την  ποιότητα  των  παραγομένων  αγροτικών  προϊόντων.

*  Τα  θερμοκήπια  υψηλής  τεχνολογίας  μετά  την  20 ετία  έχουν  υποστεί  τεχνολογική απαξίωση,  χρονική  και  λειτουργική  φθορά  και  χρειάζονται  ανανέωση.

*  Για  περισσότερες  πληροφορίες  έχετε  την  δυνατότητα  να  εισέλθετε  στο  ερωτηματολόγιο  του  site  που  αφορά  τα  θερμοκήπια.   

Οι  μεγάλες  επενδύσεις   θερμοκηπίων  τώρα  υποστηρίζονται  από  τον   νέο  βελτιωμένο  Αναπτυξιακό  νόμο   2016.    

 

Βοηθητικό μενού