ΜΕΛΕΤΕΣ - MARKETING - BUSINESS PLAN

alt

  ΜΕΛΕΤΕΣ  -  MARKETING

Η  a-logica  στα  πλαίσια  των  δραστηριοτήτων  της  εκπονεί  διάφορες  οικονομικές  μελέτες  για  την  υποστήριξη  της  δράσης  μεσαίου  μεγέθους  επιχειρήσεων.

Στις  μελέτες  αυτές  συμπεριλαμβάνονται   επιχειρησιακά  σχέδια  (  business  plan ),  έρευνα  αγοράς  για  συγκεκριμένο  κλάδο ως  και  κάθε  άλλη  υπηρεσία  που  θα  ήταν  ωφέλιμη  και  χρήσιμη  στην  κάθε  επιχείρηση,  και  που  διέπεται  από  τις  αρχές  του  marketing.

 

ΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑ   BUSINESS  PLAN

ΠΡΟΣΦΟΡΑ της   a - logica   mini  Business  Plan για δάνεια από τα   ΤΕΠΙΧ,  ΕΤΕΑΝ,  ΤΡΑΠΕΖΕΣ,   Μεσαία   Business   Plan  για  δάνεια  και  για   ένταξη σε  διάφορα   επιδοτούμενα   προγράμματα  &  τον  Αναπτυξιακό  Νόμο.