ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 2016

alt

alt

H  a-logica  έχει  εξειδικευτεί  στα  προγράμματα  επιδοτήσεων  που  αφορούν  χημικά  εργοστάσια  ορισμένων  κατηγοριών,  τις  μονάδες  παραγωγής  χημικών  προιόντων  και  τα  χημικά  εργαστήρια,   ώστε  στα  προγράμματα   επιδοτήσεων  να  μπορεί  να  βοηθά  αποτελεσματικά  τους  ενδιαφερόμενους  Πελάτες της.

Τα  ειδικά  αυτά  προγράμματα  αποσκοπούν  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  συγκεκριμένων  κλάδων  επιχειρήσεων  και  στην  ουσιαστική  πληροφοριακή  υποστήριξη  της  Διοίκησης  για  την  επιλογή  λύσεων  και  την  οριστικοποίηση  αποφάσεων.

Στη  σημερινή  εποχή  υπάρχει  ανάγκη  κυρίως  για  υψηλού  επιπέδου  χημικά  εργαστήρια   &  μονάδες  παραγωγής  χημικών  που  μπορούν  να  παράγουν  και  να  προωθήσουν  νέα  προιόντα  που  βελτιώνουν  τις  καταναλωτικές  συνήθειες   και  μειώνουν  το  κόστος  παραγωγής.

Οι  σύγχρονες   μονάδες  παραγωγής  (  και  οι  νέες  που  δημιουργούνται  τώρα   αλλά  και  οι  υπό  εκσυγχρονισμό  ) θα  πρέπει  να  έχουν  πάντα  υπό  όψιν  τους  ότι  θα  πρέπει  να  έχουν  την  κατάλληλη  υποδομή  ώστε  να  ανταποκρίνονται  ( ποιοτικά  &  ποσοτικά )  τόσο  στην  εγχώρια  αγορά  όσο  και  αυτή  του  εξωτερικού,  και  μόνο  με  αυτές  τις  προδιαγραφές  πρέπει  να  σχεδιάζονται.

Οι  χημικές  μονάδες  θα  πρέπει  να  αποτελούν  πρότυπο  παραγωγής  σύγχρονων   και  παραδοσιακών  χημικών  προιόντων  με  ευελιξία  παραγωγής.

Ανοιξαν  το  2016  τα  νέα  επιδοτούμενα  προγράμματα του  ΕΣΠΑ  με  επιχορήγηση  ( 40 - 50% )  της  επένδυσης   ( για  περισσότερες  λεπτομέρειες  βλ.  εντός  του  site ) 

alt

.