ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η  a-logica   αναλαμβάνει  πέραν  από  την  εύρεση  του  καταλλήλου  στελεχιακού  δυναμικού  για  την  Επιχείρηση,  την  εξέταση  αυτού  ως  προς  την  ικανότητά  του  να  ανταποκριθεί  στις  τρέχουσες  και  μελλοντικές  ανάγκες  της  Επιχείρησης,  χωρίς  προβλήματα  τα  οποία  έχουν  διαχρονικό  κοστολογικό  βάρος.

Στα  πλαίσια  της  κατάρτισης  ικανών  Στελεχών  η  a-logica  εκπαιδεύει  με  ταχύρυθμα  σεμινάρια  άτομα  κατόπιν  κοινής  συμφωνίας με  την  εκάστοτε  ενδιαφερόμενη   Εταιρεία    στην  χρήση  των  προγραμμάτων  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιήσουν.

Η  πρακτική  εξάσκηση  γίνεται  στα  γραφεία  της  a-logica  με  την  εποπτεία  ειδικού  ώστε  ο  εκπαιδευόμενος  να  μάθει  σωστά  και  γρήγορα  αυτά που  θα  κληθεί  να  αντιμετωπίσει  άμεσα.