ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

alt

Η a-logica εμπλέκεται με όλων σχεδόν των τύπων των προγραμμάτων που κυκλοφορούν κατά καιρούς από διάφορους φορείς,  ΥΠΟΙ, ΥΠΑΝ, ΟΑΕΔ κλπ και που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.

Κυρίως δε ασχολείται με τον NEO αναπτυξιακό νόμο 4146/2013 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Η εταιρεία διαθέτει ειδικό τμήμα για την υποστήριξη των επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

Αναλαμβάνει όλων των ειδών τα προγράμματα ( επιχορηγούμενα, επιδοτούμενα κλπ) και όλων των κατηγοριών από την κατάρτιση του προγράμματος με την συνεργασία οικονομολόγων, μηχανικών και περιβαλλοντολόγων, την σύνταξη του φακέλου, την ηλεκτρονική υποβολή του, την παρακολούθηση της έγκρισης, της υλοποίησης του προγράμματος, των ελέγχων από τους εκάστοτε φορείς μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την είσπραξη της επιχορήγησης.

Η a-logica συνεργάζεται με της τράπεζες  Εθνική, Alpha Bank,  Eurobank,  Πειραιώς,  και άλλες   Τράπεζες για την άμεση και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών δανειακών αναγκών των πελατών της, στον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων