Τοπική Αυτοδιοίκηση Κεντρική Οργάνωση

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΝΑΓΚΩΝ

Ή

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΔΗΜΩΝ &  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΡΟΣ  2014  V.2016.12.01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.    ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.    ΙΔΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ   

3.    ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  Η  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

4.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ , ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ)

5.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΠΟ  Α)  ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥΣ    Β) ΔΩΡΗΤΕΣ - ΧΟΡΗΓΟΥΣ    

6.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ  Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ

7.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  &  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ

8.    ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΙΔΗ  ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ –  ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ   

9.    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

10. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

11. ¨ΟΦΕΛΗ¨   ΔΩΡΗΤΩΝ  - ΧΟΡΗΓΩΝ

12. ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΩΡΕΟΔΟΧΩΝ

13. ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α.

Ενδεικτικές κατηγορίες  αναγκών έργων  (ανά  κλάδο) 

1.    Υγεία

2.    Παιδεία

3.    Θρησκεία

4.    Κοινωνική  προστασία  – αρωγή  – Μ.Φ.Η

5.    Εθνικής  άμυνας  - ακτοφυλακής  

6.    Πολιτισμός

7.    Προστασία  του  πολίτη

Β.

Ενδεικτικές ανάγκες  υπηρεσιών

Γ.

Ενδεικτικές ανάγκες  ειδών

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στα πλαίσια της  ανάπτυξης της χώρας  μας και της μείωσης της ανεργίας, το γραφείο μας ερευνώντας τρόπους και μεθόδους απλούστευσης των όλων γραφειοκρατικών διαδικασιών  αναπτύσσει  μια ιστοσελίδα που θα μπορούν ιδιώτες, υπηρεσίες, ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρείες, πραγματικές ΜΚΟ κτλ να καταχωρούν λεπτομερώς της ανάγκες τους και παράλληλα εθελοντές, δωρητές, χορηγοί,  κλπ  που θα μπορούν να προσφέρουν κάτι για την ικανοποίηση  της συγκεκριμένης ανάγκης,  θα  καταγράφονται οικιοθελώς, και θα γίνεται μια πρώτη επαφή γνωριμίας μέσω της  ιστοσελίδας  ή και  με  την  βοήθεια  του  Δήμου ή  της Περιφέρειας που διαχειρίζεται την  ιστοσελίδα.

Η καινοτομία στην  όλη υπόθεση είναι ότι ο κάθε  ενδιαφερόμενος Δήμος  ως φορέας, ή  κάθε ομάδα από το κοινωνικό σύνολο θα μπορεί να  «δημοσιεύει» την πραγματική του ανάγκη, και από την άλλη μεριά κάποιοι συμπολίτες μας, εταιρείες, σύλλογοι  κτλ  που έχουν  την δυνατότητα, χωρίς πολλές διαδικασίες και διατυπώσεις  να ικανοποιούν   τις  ανάγκες  των  πρώτων  έγκαιρα και εγγυημένα είτε δωρεάν είτε με αντάλλαγμα, με  την  μεσολάβηση και  την  επιστασία  των  υπηρεσιών  του  Δήμου για  τις  σοβαρότερες  περιπτώσεις.

Η ιστοσελίδα αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση κυρίων  προβλημάτων – αναγκών  που έχουν οι Δήμοι, οι συμπολίτες μας ή κοινωνικές ομάδες και που χρονίζουν χωρίς να είναι γνωστά τα αιτήματα τους  προς  τα  έξω. Σε ιδιαίτερο χώρο θα αναφερθούν ενδεικτικά μερικά από  αυτά    ανά κατηγορία, αν και πιστεύουμε ότι αυτές οι ανάγκες  μικρές ή μεγάλες είναι ατελείωτες, τουλάχιστον να ικανοποιηθούν οι πιο άμεσες  που μπορούν να ανακουφίσουν δεκάδες συνανθρώπους μας.

Ο  Δήμος  θα αναμένει τις παρατηρήσεις και τις συμβουλές των χρηστών της ιστοσελίδας ώστε να βελτιώνεται συνεχώς και να περιλαμβάνονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες,  στο βαθμό αυτό που επιτυγχάνεται θα βοηθήσει τον Δήμο και  εκατοντάδες συμπολίτες μας  να λύσουν  χρόνια  προβλήματά   τους.

1.    ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η βασική σκέψη δημιουργίας της ιστοσελίδας είναι η γνωστοποίηση σε όλους  των μικρών ή μεγαλυτέρων αναγκών ανά περιοχή και η ανάπτυξη ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ των εχόντων την ανάγκη του έργου ή της  υπηρεσίας,  και των εχόντων την δυνατότητα ικανοποίησης  κάποιων   εξ αυτών,  με  ή  χωρίς αντάλλαγμα.

Επειδή υπάρχουν πραγματικές ανάγκες που δύσκολα βλέπουν το φως της δημοσιότητας (όπως  πχ η παροχή ενός μηχανήματος για ένα  σημαντικό έργο, μέχρι την επισκευή ενός σχολείου ή μίας εκκλησίας που έχει υποστεί ζημιές για κάποιο λόγο), ο Δήμος θα επιθυμούσε  μέσω της ιστοσελίδας να τις αναδείξει όλες αυτές τις ανάγκες λεπτομερώς & οργανωμένα, να τις μελετήσουν οι υποψήφιοι δωρητές  ή χορηγοί  και να αποφασίσουν τι θέλουν και ποιες από αυτές  μπορούν να ικανοποιήσουν  και  σε  πιο  βαθμό.

Πρόσφατο  παράδειγμα είναι  η  ανάγκη  αποκατάστασης  των  παιδικών  χαρών  όλων  των  Δήμων  της  χώρας  που  αισίως  ανέρχονται  στον  αριθμό  των  δεκαέξι χιλιάδων  (16.000) περίπου,  και  από ότι  φαίνεται  ο  μεγαλύτερος  αριθμός  από  αυτές  είναι  ακατάλληλες  ή    επικίνδυνες  για  τα  παιδιά,  με  αποτέλεσμα  οι  Δήμοι   μη  έχοντας  προφανώς  να  καλύψουν  τις  δαπάνες  επισκευής,  για  λόγους  ασφαλείας  αναγκάζονται  να  τις  κλείνουν.  Και  γεννάται  ευθέως   το ερώτημα,  δεν  θα  μπορούσαν  κάποιοι  ( ιδιώτες, εταιρείες, ιδρύματα, κλπ ) να  παράσχουν  εξοπλισμό  ή  να  επισκευάσουν  μερικές  παιδικές  χαρές;  Αν  οι  Δήμοι    είχαν  κοινοποιήσει  τις παραπάνω ανάγκες  για  κάθε  μία  από αυτές,  (με  συγκεκριμένα  στοιχεία),  πιθανότατα  μερικές να είχαν  ικανοποιηθεί,   εφόσον  είναι  φανερό  ότι  η  αρωγή  του  Κράτους  δεν  επαρκεί να  καλύψει  όλες  τις  υποχρεώσεις  τους.   

Το ίδιο μπορεί  να  συμβαίνει  με  τα  σχολεία  που  βρίσκονται  υπό  την  εποπτεία  του  Δήμου, σίγουρα  κάποια  από  αυτά  έχουν  ανάγκες  και  ιδιαίτερα  των  περιοχών  χαμηλού  εισοδήματος (φαινόμενο υποσιτισμού), άμεσα καταγράφονται  αυτές  οι  ανάγκες  από  τους  υπευθύνους  των σχολείων,  τους  γονείς  ή  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου,     αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  και  όποιοι από τους  φορείς  της  πόλης  ή  της  περιφέρειας ή  μεμονωμένοι  πολίτες μπορούν  να  ανταποκριθούν αναγράφουν  την  προσφορά  τους  (σε  είδος ή υπηρεσία) και  άμεσα  ο  Δήμος  αναλαμβάνει δράση  για  την  κάλυψη  των  αναγκών χρησιμοποιώντας τον  εξοπλισμό του  και  το  προσωπικό του.   

Άλλο παράδειγμα είναι αυτό με τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν κατά καιρούς οι Δήμοι, άμεσα ο Δήμος  αναρτά τις  προθέσεις  του (πρόγραμμα εκδηλώσεων) και τις  ανάγκες υλοποίησης  αυτών  και  από τις  προσφορές  (ανταπόκριση) που  έχει  πραγματοποιεί αυτές που είναι υλοποιήσιμες.

Ακόμη έχουμε  το  πρόσφατο  «φαινόμενο»  των  προσφύγων – μεταναστών  που  θα  πρέπει  οι τοπικοί  Δήμοι  με τα  πενιχρά μέσα  που  διαθέτουν  να  καλύψουν  ανάγκες  υπέρμετρες  του  μεγέθους  των,  εδώ  έρχεται  να  βοηθήσει  η  ιστοσελίδα,  όπου  με  την  ανάρτηση  συγκεκριμένων  &  τεκμηριωμένων  αναγκών  σε  υλικά  και  υπηρεσίες  (π.χ.  περιφράξεις, οικοδομικά υλικά,  σωληνώσεις, ηλεκτρολογικό υλικό, οικίσκους, εθελοντική εργασία, κλπ.), να βοηθήσει τον  Δήμο  να  καλύψει μέρος  των  αναγκών του  από  Δωρητές.                         

Τα κενά στην πληροφόρηση που προσπαθεί να καλύψει αυτή η ιστοσελίδα είναι σημαντικά, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να φέρει σε άμεση επαφή τον έχοντα το «πρόβλημα» με τον έχοντα την «δυνατότητα»  να το λύσει  κυρίως οικονομικά αλλά και με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ή με προσφορά ειδών.

Θα πρέπει να σταματήσουμε σαν κοινωνία να τα ζητάμε όλα από το κράτος και να περιμένουμε στο διηνεκές να γίνουν, όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν άσχετα αν η γραφειοκρατία τους σταματά. Πρέπει να  τολμήσουμε  αυτό το  βήμα   για την ταχύτερη ανάπτυξη του τόπου μας  βοηθώντας ο ένας τον άλλον και δημιουργώντας ένα σύστημα αλληλεγγύης  με απώτερο  σκοπό να ανορθώσει το ηθικό μας και να  προχωρήσουμε  σε μεγαλύτερα έργα.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι δωρητές – χορηγοί  που θα ήθελαν να διαθέσουν ένα ποσό ή κάτι άλλο για κάποιο αγαθοεργό σκοπό και δεν γνωρίζουν, τι πραγματικές ανάγκες υπάρχουν γύρω  τους,  με την ιστοσελίδα μπορούν να ενημερώνονται υπεύθυνα συνέχεια  και  για τις ανάγκες που  μπορούν να ικανοποιήσουν.

Ένα  άλλο  κεφάλαιο  που  μένει  σε  αδράνεια, είναι  και  αυτό  των  αποδήμων  Ελλήνων  που  θα  ήθελαν  να  βοηθήσουν  τον  τόπο  τους ή  την  ιδιαίτερη  πατρίδα τους  με  συγκεκριμένα  έργα και  δράσεις  αλλά  δεν  έχουν  κάτι  «χειροπιαστό»,  που  να  βασίζεται  σε  υπεύθυνους  φορείς  και  άτομα,   ώστε  να  συνεισφέρουν  στην  υλοποίησή του.

Η  αξιοπιστία της  ιστοσελίδας  και  τα  αναγραφόμενα σε  αυτή  θα πρέπει να τηρηθούν  ως  κόρη  οφθαλμού,  ώστε  να  υπάρχει  εκατέρωθεν  εμπιστοσύνη  (μεταξύ δωρεοδόχων και  δωρητών – χορηγών), με  την  πρώτη  αμφιβολία   ότι  στοιχεία  δεν  ανταποκρίνονται στην  πραγματικότητα, θα  σηματοδοτείται  το  συγκεκριμένο έργο  μέχρι  αποδείξεως  τουναντίον. 

Ορισμένοι Δήμοι  με  την  οργάνωση  που  διαθέτουν  θα  μπορούσαν  σταδιακά να  ανταποκριθούν στις  απαιτήσεις  της  ιστοσελίδας  και  φυσικά  της  κοινωνίας, η ολοκληρωμένη λειτουργία της  ιστοσελίδας  ίσως  επιφέρει  μερική  αλλαγή  στον  κλασσικό  τρόπο  εργασίας των  Δήμων, δημιουργώντας έναν παράλληλο τρόπο εργασίας  ταχύτερο  του κλασσικού, ίδωμεν.

     

2.    ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Θα πρέπει να τονίσουμε από  την  αρχή  ότι η ιστοσελίδα του Δήμου  δεν έχει καμία σχέση με μεσιτικά γραφεία ή άλλα σχετικά αλλά προσφέρει είτε δωρεάν είτε κατόπιν  κάποιας συμφωνημένης   αμοιβής στις συγκεκριμένες υπηρεσίες  του Δήμου, επίσης δεν  έχει σχέση με τις κατά καιρούς εμφανιζόμενες  ιστοσελίδες  που ζητούν  βοήθεια  για  κάποιον  συγκεκριμένο σκοπό,  εδώ υπάρχει  οργανωμένη  και  υπεύθυνη  αντιμετώπιση ολοκλήρου του  φάσματος των  αναγκών του Δήμου και  των  άλλων  συμμετεχόντων αμφίπλευρα και  ολοκληρωτικά.

Ο Δήμος που ανήκει η ιστοσελίδα παρέχει πλήθος υπηρεσιών όπως  νομικές, τεχνικές, οικονομικές, επενδυτικές,  περιβαλλοντικές, κτλ,  από ανάλογα εξειδικευμένους Συνεργάτες  επιστήμονες που  βρίσκονται στον  ανάλογο πίνακα,  η  ιστοσελίδα  μπορεί  να  είναι και μέρος  της  ήδη  υπάρχουσας  ιστοσελίδας  του  Δήμου.

Ο Δήμος αφενός  διατηρεί τη  ουδετερότητά του σε κάθε αίτημα  συνδρομής έναντι των ενδιαφερομένων και αφετέρου έχει την ικανότητα να ελέγχει και να βαθμολογεί το κάθε έργο, που  βρίσκεται  στη  δικαιοδοσία  του,  στα  πλαίσια  των  δυνατοτήτων του,  ως προς την  προτεραιότητά του,  σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια,  από  οποιονδήποτε και αν ζητηθεί.

Οι αιτούντες για κάποιο έργο, υπηρεσία, κτλ. θα πρέπει να έχουν πάντοτε κατά νου ότι αυτό που ζητούν είναι εφικτό και λογικό και υπερτερεί σε άμεση ανάγκη έναντι άλλων ομοειδών (ανταγωνιστικών) έργων της περιοχής τους ώστε η βαθμολογία που εμπεριέχει την χρησιμότητα και την βιωσιμότητα του έργου (αν ζητηθεί)  από τον Δωρητή – Χορηγό να είναι  υψηλή.  

Η ιστοσελίδα θα καταβάλει συνεχή  προσπάθεια ώστε να ανανεώνεται συνεχώς και να εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα μέρος των οποίων θα είναι από τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων.

Η  ιστοσελίδα  έχει  την  δυνατότητα  να  επεκταθεί και Διαδημοτικά – Περιφερειακά αλλά και σε εμπλουτισμό  με  άλλα  στοιχεία  όπως  είναι  σχεδιασμένη (γενικευμένη  χρήση),  αυτό  εξαρτάται  από  τον  κάθε  Δήμο  πως  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει – αξιοποιήσει  αυτό  το  εργαλείο.

Ο  Δήμος  ο οποίος  θα  αναλάβει  την  λειτουργία  της  ιστοσελίδας  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ καλά  οργανωμένος  και  να  διαθέτει  προσωπικό υψηλού  επιπέδου  εξοικειωμένο στις  διαδικτυακές εργασίες   ώστε  να  ανταποκρίνεται  άμεσα  στις  εκάστοτε  υποχρεώσεις, επίσης  αρχικά θα μπορούσε  να  χρησιμοποιήσει  μέρος της  όλης εφαρμογής,  οδεύοντας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η  υπηρεσία αυτή  του  Δήμου  θα  μπορεί  να λειτουργεί  εξίσου  καλά  από  τους  κλασσικούς  Η/Υ,  μέχρι  τα  κινητά  και  θα  μπορεί  ο  καθένας  ανά  πάσα  στιγμή  να  γνωρίζει  όπου και  αν  βρίσκεται  τι  γίνεται με  το  αίτημά  του  ή  την  προσφορά  του. 

3.    ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα απευθύνεται γενικότερα σε όλους που έχουν κάποια ανάγκη (υπηρεσίας, αντικειμένου, έργου κτλ.)  είτε είναι  απλός  ιδιώτης,  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο – κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα), ομάδα προσώπων,  κοινότητα,  Δήμος, Περιφέρεια, εταιρεία,  κτλ.

Επίσης απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν κάποια ανάγκη των συμπολιτών μαςμε αντάλλαγμα ή χωρίς (  είτε από το υστέρημα τους, είτε από το περίσσευμα τους ) παρέχοντας οικονομική υποστήριξη, υπηρεσία ή κάποιο είδος που μπορεί να διαθέσουν ως επαγγελματίες ή ερασιτέχνες .

Ο Δήμος  θα είναι αρωγός  και στις δύο κατηγορίες παρέχοντας τις υπηρεσίες   του,  με τους  επιστήμονες  που  συνεργάζεται,   στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Ακόμα ευχή όλων είναι τα αναλαμβανόμενα & πραγματοποιούμενα  έργα μέσω της ιστοσελίδας,   να ολοκληρώνονται και  να τίθεται στη υπηρεσία των πολιτών άμεσα, έργα που μένουν στη μέση και δεν ολοκληρώνονται καλύτερα να μην είχαν αρχίσει  ποτέ.   

Ο    Δήμος  έχει  την  δυνατότητα  να  διαχωρίσει   την  χρήση  της  ιστοσελίδας  σε  ανάγκες  που  αφορούν τον  ίδιο  και  σε  ανάγκες  που  αφορούν  τρίτους. 

4.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

Οι κατηγορίες  των  έργων  για καλύτερη οργάνωση και εύρεση από τους ενδιαφερομένους χωρίζονται,   και συγκεκριμένα  ανά κλάδο  (π.χ.  υγεία, παιδεία, θρησκεία, κτλ)   ανά είδος  προσφοράς  οικονομική, παροχής υπηρεσιών  και σε είδος  (π.χ.   χρηματοδότηση  για την δημιουργία ή επισκευή ενός σχολείου, την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ένα νησί από ιατρό ή ομάδα ιατρών, την προσφορά ενός μηχανήματος ή τον εξοπλισμό ενός ιατρείου κοινότητας  - νοσοκομείου, κλπ).

Η κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει και με άλλα κριτήρια μέσα από την τράπεζα  πληροφοριών της ιστοσελίδας  πχ  με το μέγεθος του προϋπολογισμού του έργου,  την  περιοχή  του  Δήμου κλπ.

Επίσης αν το μέγεθος του  προϋπολογισμού  των έργων είναι μεγάλο  μπορεί να συμβάλουν δύο ή περισσότεροι  Δωρητές – Χορηγοί για την ολοκλήρωση του, κάτι  που  είναι  δυνατόν & επιβάλλεται. 

Στα παραρτήματα  αναφέρονται παραδείγματα έργων ανά κλάδο  που μπορούν να αναρτήσουν οι ενδιαφερόμενοι  χωρίς να είναι δεσμευτικό  για κάτι καινούργιο που μπορεί και αυτό να ενταχθεί σε κάποιο κλάδο ή  να αποτελέσει   νέα   κατηγορία.

5.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   (ο έχων την ανάγκη)

·         Καταγραφή πλήρως των στοιχείων του, και του  έργου, της υπηρεσίας  ή  του αντικειμένου που ζητά, μπορεί  να  είναι  ο  ίδιος  ο Δήμος ή κάποιος τρίτος.

·         Δηλώνει όλες τις λεπτομέρειες και τις δυσκολίες που πιστεύει  ότι έχει το έργο καθώς και τον πιθανό   προϋπολογισμό για την ολοκλήρωσή του.

·         Δήλωση πως,  μετά την ολοκλήρωση θα λειτουργήσει το έργο με ποιους και με ποια χρηματοδότηση «αν απαιτείται».

·         Το κάθε έργο που εισάγεται παίρνει  α/α  και ημερομηνία και με αυτόν τον κωδικό  ολοκληρώνεται.

·         Ο δηλών την ανάγκη του  έργου είναι υπεύθυνος  για τα στοιχεία που δηλώνει και  όπου υπάρχει απορία το αναφέρει.  Μπορεί να αναφέρει και περισσότερα υπεύθυνα άτομα  με πλήρη καταγραφή στοιχείων.

·         Ο έχων ενδιαφέρον Δωρητής - Χορηγός μπορεί να αναφερθεί  σε αυτούς απ’ ευθείας  επωνύμως ή ανωνύμως ή μέσω του  Δήμου (αν το έργο  αφορά κάποιον τρίτο).

·         Όσο περισσότερες λεπτομέρειες είναι καταγεγραμμένες  για  το έργο  τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει να επιλεγεί από τους επίδοξους  Δωρητές – Χορηγούς.   

·         Είναι υποχρέωση των αιτούντων προς τον Δήμο η αναφορά   για την ολοκλήρωση του έργου προκειμένου να διαγραφεί από το κατάλογο,  ή  παύση   ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο έργο,  υπηρεσία,  αντικείμενο.

·         Έργα που είναι αμφιλεγόμενα ή μη πραγματικά (εικονικά),  μόλις γίνει αντιληπτό από το Δήμο  θα ακυρώνονται.

·         Είναι  στην  ευχέρεια του  Δήμου αν  θα  επιτρέπει  και  έργα  τρίτων  να  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του  αλλά  πάντα  υπό  την  εποπτεία  του.

·         Είναι  αυτονόητο  ότι  δεν  συμπληρώνουμε  ερωτήματα  που  δεν  αφορούν  το  έργο.  

  Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   (ο Χορηγός – Δωρητής κτλ)    

·      Ο Χορηγός εισέρχεται στην  ιστοσελίδα  ερευνά κατά είδος χορήγησης, περιοχή, αντικείμενο, προϋπολογισμό, όπου υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον.

·      Ο Χορηγός επιλέγει κάτι που τον ενδιαφέρει και επικοινωνεί με  τον έχοντα την ανάγκη.

·      Ο Χορηγός  ΑΝ  θέλει  καταγράφει τα στοιχεία του στην  ιστοσελίδα και τι τον ενδιαφέρει και το ποσό που μπορεί να διαθέσει  για το συγκεκριμένο έργο  ή τα είδη που μπορεί  να προσφέρει ή τις υπηρεσίες, για την ολοκλήρωσή  του,   οπότε στην περίπτωση αυτή η ιστοσελίδα  μπορεί να δράσει σαν μεσολαβητής  συγκεντρώνοντας  τους  Δωρητές - Χορηγούς για το συγκεκριμένο έργο μέχρι  συγκέντρωσης  ολόκληρου  του προϋπολογισμού.

·      Αν ο Χορηγός δεν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες  από τον έχοντα την ανάγκη μπορεί να το καταγράψει στην  ιστοσελίδα,  και να τις ζητήσει από αυτόν,  ώστε να συμπληρώσει το αίτημα με  όλες  τις  απαραίτητες  λεπτομέρειες, σε περίπτωση αδυναμίας,   καταγράφεται στο αρμόδιο φύλλο του έργου.

·      Ο Δήμος συγκεντρώνει και τακτοποιεί - αξιολογεί τις προσφορές   για το συγκεκριμένο έργο και ενημερώνει τον έχοντα την ανάγκη του  έργου ή τις υπηρεσίες του αν πρόκειται για έργο του ιδίου του Δήμου. Ο ζητών αν ικανοποιηθεί από τις προσφορές έρχεται ξανά σε επαφή με το σύνολο των χορηγών ή  με τον Δήμο  και  αποφασίζουν για την διαδικασία που θα ακολουθήσουν ώστε να πραγματοποιηθεί το έργο.

·      Τα είδη που μπορεί να προσφέρει ο Δωρητής – Χορηγός  μπορεί να μην είναι και εντελώς καινούργια αλλά οπωσδήποτε σε καλή κατάσταση και λειτουργία (πχ  ένα αυτοκίνητο επαγγελματικό σε μια κοινότητα,  ένα παραγωγικό  μηχάνημα  που  λειτουργεί κανονικά κτλ ).

6.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ  ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ

·      Διαμεσολάβηση για την περαιτέρω ενίσχυση των πληροφοριών του κάθε έργου με την προϋπόθεση ότι το ζητούν ενδιαφερόμενοι χορηγοί.

·      Βοήθεια  στην  συμπλήρωση  στοιχείων,  για  την  ολοκληρωμένη  καταγραφή  του  έργου.

·      Σε σοβαρά έργα δημιουργία business  plan   χαμηλού κόστους (ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, αν  ο Δήμος δεν έχει αντίστοιχο τμήμα).

·      Κράτηση καταλόγου με τους χορηγούς για συγκεκριμένο έργο. Συνεννόηση για τα ποσοστά του καθενός σε περίπτωση υλοποίησης.

·      Έτοιμο συμφωνητικό για μικρά έργα μεταξύ  Δωρεοδότη  & Δωρεοδόχου  για την ολοκλήρωση και την λειτουργία του έργου από  τους  νομικούς  Συνεργάτες  του  Δήμου.

·      Απλές νομικές συμβουλές (δωρεάν), σημαντικές  νομικές υπηρεσίες  κατόπιν συνεννόησης μετά των  συνεργατών του  Δήμου.

·      Απλές τεχνικές συμβουλές (δωρεάν),  σημαντικές  τεχνικές υπηρεσίες   κατόπιν συνεννόησης μετά των  υπηρεσιών   ή  των   συνεργατών του  Δήμου, κατόπιν  αμοιβής.

·      Απλές οικονομικές συμβουλές (δωρεάν),  σημαντικές οικονομικές  υπηρεσίες   κατόπιν συνεννόησης μετά των  υπηρεσιών  ή των συνεργατών του  Δήμου, κατόπιν αμοιβής.

·      Διαχρονική ανάπτυξη της  ιστοσελίδας με προβολή περισσοτέρων στοιχείων και υπηρεσιών για  την  περαιτέρω  διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

·      Βαθμολόγηση – αξιολόγηση   έργων  ως  προς  την ωριμότητα, την δυνατότητα πραγματοποίησης, τον βαθμό δυσκολίας, την εύρεση και  άλλων χορηγών, τον  προϋπολογισμό που απαιτείται,  κλπ   (αν ζητηθεί από τον Χορηγό κατόπιν συμφωνίας).

·      Ο  Δήμος  ερευνά  αν  κάποιο από  τα  έργα δύναται να υπαχθεί  σε  οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, και  αν  πράγματι  συμβαίνει  κάτι  τέτοιο τότε μετά  από έγγραφη συμφωνία,  έναντι λογικής αμοιβής αναλαμβάνει με  τους  συμβούλους  του  να  συντάξει  τον  φάκελο  και  να τον  υποβάλει  στην  αρμόδια υπηρεσία σε  οποιαδήποτε περιοχή  της  Ελλάδας,  παράλληλα θα  έχει  και  την  παρακολούθηση  του  φακέλου του  έργου αν  εγκριθεί  και την  υποστήριξη  μέχρι  ολοκληρώσεως του έργου και  της  απόδοσης της  επιδότησης  στους  δικαιούχους.      

·      Προτάσεις  προς τους Δωρητές – Χορηγούς  με λεπτομέρειες  για την ωριμότητα των έργων, το είδος του έργου  και την περιοχή που ενδιαφέρονται (αν ζητηθεί).

·      Παρέχει την φόρμα εισαγωγής  στοιχείων – συμφωνητικά – συμβόλαια  κλπ βοηθητικά  στοιχεία.

·      Ο  Δήμος  μετά  την   συλλογή  μιας  κρίσιμης  μάζας  αιτημάτων, δικών του ή όχι  θα  απευθυνθεί  σε  διάφορους  φορείς  που  έχουν  την  οικονομική ευρωστία και  την  επιθυμία  να  συνεισφέρουν,  καλύπτοντας  μέρος  των  τοπικών αναγκών.   

$1·                  Δήμος μπορεί να αποσύρει  για διαφόρους σοβαρούς λόγους (πχ  πολιτικής διαμάχης) κάποια έργα. Επίσης μετά την πάροδο κάποιου εύλογου χρονικού διαστήματος  για έργα   που  δεν  υπάρχει  ενδιαφέρον  .

$1·                 Δήμος αποσύρει  ή σημειώνει έργα με μη αληθή στοιχεία ή παραπλανητικά μετά από ειδοποίηση των ενδιαφερομένων.

$1·               Δήμος  μπορεί  να  ξεκινήσει  με  μερική  εφαρμογή του  όλου  σχεδίου λόγω οικονομικών &  οργανωτικών  δεδομένων  και  σιγά  σιγά  βλέποντας  την  ανταπόκριση του κοινού  επεκτείνεται  και  σε  άλλα  τμήματα  της  εφαρμογής  η  οποία  σε  βάθος  χρόνου  θα  αγκαλιάσει όλες  τις  υπηρεσίες  του Δήμου. 

7.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

$1           Κοινοτική   &  Εθνική  Νομοθεσία

$1           Νομικά κολλήματα έργων

$1          Ημιτελείς μελέτες  ή  χωρίς μελέτες

$1          Τοπικά συμφέροντα

$1         Έκδοση  κάθε τύπου αδείας     

$1         Κρατικές υπηρεσίες ( πολεοδομία – ναοδομία – αρχαιολογία – λιμενικές αρχές  κτλ )

$1          Διασφάλιση  της  ιστοσελίδας  έναντι  τρίτων  που  θα  την  χαρακτήριζαν   συνυπεύθυνη για  συνέργεια  σε  απάτη  ή  βαριά  αμέλεια  όταν  κάποια  έργα  δεν  ολοκληρώνονται για  κάποιο  λόγο, (νομική κατοχύρωση & εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας). 

$1          Καθορισμός νομικών πλαισίων  λειτουργίας  της  ιστοσελίδας. 

8.  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΣΕ ΕΡΓΑ  –  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  –  ΕΙΔΗ  ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ – ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ

Στα  παραρτήματα  Α, Β  &  Γ  αναφέρονται  ενδεικτικά έργα,  υπηρεσίες  και  είδη που  μπορούν να  καταχωρηθούν – αναρτηθούν  και  να  γίνουν αντικείμενο επιλογής από τους  ενδιαφερόμενους.   

9.   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η συντήρηση του Δήμου και του προσωπικού που  υπηρετεί  την  ιστοσελίδα θα προέλθει από τις εξής πηγές :

·      Από την προμήθεια κάθε εισαγομένου στις υπηρεσίες του δικτύου, τίμημα το οποίο θα  καθοριστεί εν  ευθέτω χρόνω,   και το οποίο στην αρχή ίσως είναι δωρεάν μέχρι την  καταγραφή ορισμένου  αριθμού  συμμετοχών  (εμπλουτισμός της  τράπεζας  πληροφοριών). Θα  πρέπει  να  υπάρχει  ένα  τυπικό  τίμημα  ανάλογα με την  σπουδαιότητα της περίπτωσης   για  να  υπάρχει  σοβαρή  αντιμετώπιση  της  κάθε  ενέργειας (δεν μπορεί καθένας παίζοντας με το κινητό του να τοποθετεί το κάθε τι άνευ τιμήματος).

·      Από τις   αμοιβές  αναθέσεων  στο Δήμο διαφόρων υπηρεσιών για τις οποίες ο Δήμος  έχει  τις  κατάλληλες  υποδομές (π.χ. εξοπλισμός που αργεί, Προσωπικό, κλπ  ) .

·      Από τη απ’ ευθείας ανάθεση σε συνεργάτες του  Δήμου  υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών νομικών - οικονομικών – επενδυτικών – φοροτεχνικών - μηχανικών – περιβαλλοντολογικών  που θα αναλάβουν υπηρεσίες,  (άμεσοι συνεργάτες),  και  οι  οποίοι  θα  δίδουν  μία  μικρή  προσυμφωνημένη  προμήθεια στο  Δήμο.

·      Με το κλείσιμο κάποιας συμφωνίας που έχει μεσολαβήσει ο Δήμος σε τεχνικά θέματα και υπάρχει προσυμφωνημένο τίμημα.

·      Ο Δήμος θα αμείβεται  έναντι  μικρού  προσυμφωνημένου  τιμήματος από τον ή τους  Χορηγούς  μετά το κλείσιμο τις συμφωνίας. Επειδή θα υπάρχουν περιπτώσεις που ο Χορηγός θα επιθυμεί να μείνει  άγνωστος  τότε οι καταβολή του τιμήματος θα γίνεται από τον Δωρεοδόχο.

·      Από  διαφημίσεις μέσω  της  ιστοσελίδας  σε  δεύτερη  φάση.

·      Αν από τα έσοδα τις ιστοσελίδας,  υπερκαλύπτονται  οι δαπάνες του Δήμου για  την  λειτουργία της, ένα μέρος του περισσεύματος θα  πηγαίνει σε χορηγίες  καινοτομίας  των νέων επιστημόνων.

10. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Για την μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτητα ολοκλήρωσης διαφόρων μικρών έργων μπορεί να εφαρμοστεί  ο θεσμός της   συνδυαστικότητας  των έργων, και συγκεκριμένα συνεργασία κυρίως μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε μικρά έργα  που είναι δυνατόν να εφαρμοστεί άμεσα και χωρίς  πολλές διαδικασίες (π.χ.   κάποιος ιδιώτης επιθυμεί και μπορεί να βοηθήσει στην επισκευή ενός σχολείου στην περιοχή του αλλά επειδή ο Δήμος  δεν επισκευάζει τις λακκούβες  στο δρόμο του (επειδή δεν έχει τα υλικά),  αμφιταλαντεύεται αν  θα πρέπει  να πραγματοποιήσει την χορηγία, στην περίπτωση αυτή συμφωνούν στην αλληλοβοήθεια, και όλα γίνονται άμεσα, και ο Δήμαρχος πού διαθέτει τα μέσα και τις υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατία επισκευάζει με υλικά του ιδιώτη τον δρόμο,  και ο ιδιώτης που διαθέτει τα χρήματά  του  ικανοποιείται από τα έργα που ολοκληρώνονται, και  το  σχολείο επισκευάζεται γρήγορα  χωρίς  να περιμένουν βοήθεια  από την κεντρική εξουσία.

Συνδυαστικά έργα μπορούν να γίνουν ουκ ολίγα σπάζοντας   την  νοοτροπία της έγκρισης  κονδυλίων που ποτέ δεν επαρκούν για όλες τις ανάγκες.

Μπορούν οι Δήμοι και οι κοινότητες να ανακοινώνουν μέσω της  ιστοσελίδας καταλόγους με τις ανάγκες  που  μπορούν  να  βοηθηθούν  από  τρίτους και οι  Δωρητές –  Χορηγοί να επιλέγουν κάποιες  από αυτές  με κάποιο  μικρό αντάλλαγμα, που από μόνοι τους θα ήταν δύσκολο να  φέρουν εις πέρας.

Σύμφωνα με την συνδυαστική νοοτροπία ενεργοποιείται ένα μέρος του Δημόσιου τομέα που διαθέτει τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό, βρίσκεται χρηματοδότης ιδιώτης άμεσα και εργάζονται άνθρωποι που  πιθανόν να  είχαν στερηθεί  την εργασία τους, ενώ παράλληλα όταν ολοκληρώνεται το έργο κάποιοι άλλοι θα πρέπει να το  λειτουργήσουν  και να το συντηρήσουν.

Έργα  τα οποία  θα  ήθελαν  να  προωθήσουν  πραγματικές  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις   ΜΚΟ, θα  μπορούσαν  να αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  και  να  υποστηριχθούν  από  τυχόν  αναδόχους.

Τα  συνδυαστικά  έργα  μπορούν  να  λειτουργήσουν   και  σαν  ένα  είδος  «αντιπραγματισμού»,  μία  μορφή  άτυπης  συναλλαγής,  που  ωφελούνται  όλοι  οι  συμμετέχοντες.      

11. «ΟΦΕΛΗ»  ΔΩΡΗΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ

1.         Εγγραφή των ονομάτων των Δωρητών – Χορηγών  σε πινακίδα μπροστά στο έργο

2.         Ονομασία του όλου έργου με το  όνομα του Δωρητή  - Χορηγού. 

3.         Πιθανά  ποσοστά από τα κέρδη λειτουργίας του  έργου για την επανατοποθέτηση τους σε νέα έργα φιλανθρωπίας.

4.         Δημιουργία ιδρυμάτων με το όνομα του Δωρητή – Χορηγού για την διαιώνιση του ονόματος.

5.          Από τα ανταλλάγματα των συνδυαστικών έργων που συμφωνούν με διαφόρους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς  φορείς και που τους αποφέρουν ένα μικρό όφελος.

6.         Τα συνδυαστικά  έργα   μπορεί να είναι και μεταξύ ιδιωτών και εταιρειών με ανταλλάγματα όποτε υπάρχει και από αυτήν την πλευρά ένα κίνητρο για την δημιουργία έργων. 

12.  ΣΕΛΙΔΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   ΔΩΡΕΟΔΟΧΩΝ

 ( υποχρεωτική  συμπλήρωση του  φύλλου, * υποχρεωτικά στοιχεία  )

*Επώνυμο - εταιρεία  -φορέας

         

* Όνομα

     

*Α.Φ.Μ.

 

*Τ/Φ  σταθερό

 

* Κινητό

     

*email

 

Ιστοσελίδα

     

Οδός

 

Αριθμός

 

Τ.Κ

 

Πόλη - χωριό

 

Νομός

 

περιοχή

 

*Υπεύθυνος Α επώνυμο -όνομα

     

Κινητό

 

Υπεύθυνος Β επώνυμο -όνομα  

     

Κινητό

 

Υπεύθυνος Γ   

επώνυμο -όνομα

     

Κινητό

 

Φωτογραφίες  αντικειμένου, έργου

 1

2

3

Χάρτης  περιοχής

Video  έργου

Η ανάγκη  αφορά  :

Έργο  1

Υπηρεσία  2

Αντικείμενο  3

*No : 

 

 (Σημειώσεις  :  α)  η συμπλήρωση  των στοιχείων  γίνεται  ξεχωριστά,   σε  ότι  αφορά  το  κάθε  έργο,  υπηρεσία,  αντικείμενο,   β)  η  ιστοσελίδα  δίδει  από μόνη  της  ένα  α/α  κωδικό  με  την   ημερομηνία  εισαγωγής    για   κάθε  εγγραφή  που  θα  εμφανίζεται  στην  αρχή  του κάθε  έργου   γ) εισαγωγή  στοιχείων  επιτρέπεται,   για  έργα  μέχρι  πέντε  με  το  ίδιο  ΑΦΜ  και   για  υπηρεσίες   και   μεμονωμένα  αντικείμενα,  μέχρι  δέκα  αντίστοιχα  δ)  συμπληρώνουμε  τις  ερωτήσεις  μόνο  αυτές  που  αφορούν  τη  συγκεκριμένη  περίπτωση )      

      Πληροφορίες  -  Ερωτηματολόγιο  :

·           Περιγραφή   & περιεχόμενο  συγκεκριμένης  ανάγκης   συνοπτικά    (έργο, υπηρεσία, αντικείμενο) :

·           Πιθανό προϋπολογισμό που μπορεί να φθάσει το συγκεκριμένο έργο

·           Ιδιοκτησία του  συγκεκριμένου έργου (σε ποιόν ανήκει) π.χ. στον Δήμο  ή σε κάποιο τρίτο.

·           Ιστορικό  &  λεπτομέρειες αν υπάρχουν  για το συγκεκριμένο έργο

·           Χρησιμότητα  &  αναγκαιότητα   του  συγκεκριμένου έργου

·           Πότε,  πόσοι  και  ποιοί  θα  έχουν  όφελος

·           Βιωσιμότητα  του  έργου

·           Είναι ώριμες  οι συνθήκες  για το συγκεκριμένο έργο

·           Σε ποιόν  θα  ανήκει το έργο  και  ποιος  θα  το  λειτουργεί μετά  την  ολοκλήρωσή  του 

·           Υπάρχουν  άλλοι  υποστηρικτές  του  έργου

·           Έργα  στην  ίδια  περιοχή  που  χρήζουν  δωρεάς, χορηγίας, βοήθειας

·           Υπάρχουν  εθνικοί  λόγοι  που  πρέπει  να  γίνει  το  έργο

·           Υπάρχουν  τοπικές  ευαισθησίες  που  πρέπει να ληφθούν σοβαρά  υπόψη

·           Υπάρχουν  τεχνικά, νομικά, κολλήματα ή άλλου είδους  που  πρέπει να ληφθούν σοβαρά  υπόψη

·           Υπάρχουν  δημοτικές απαιτήσεις  που  πρέπει να ληφθούν σοβαρά  υπόψη

·           Υπάρχουν  κρατικές  απαιτήσεις (πολεοδομία, αρχαιολογία, εφορία, λιμενικό κτλ)   που  πρέπει να ληφθούν σοβαρά  υπόψη

·           Επιθυμείτε  βαθμολόγηση  αναγκαιότητας του  έργου 

·            Υπάρχουν  οικολογικές ευαισθησίες  ή  επιβαρύνσεις  από  την  ολοκλήρωση του έργου  

·           Παρατηρήσεις και σχόλια

13.  ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΩΡΗΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ    ( προαιρετική η εισαγωγή στοιχείων των Δωρητών –  Χορηγών, σε περίπτωση συμπλήρωσης * υποχρεωτικά στοιχεία )

* Επώνυμο -εταιρεία -  φορέας

         

* Όνομα

     

Α.Φ.Μ.

 

*Τ/Φ  σταθερό

 

 *Κινητό

     

email

 

Ιστοσελίδα

     

Οδός

 

Αριθμός

 

Τ.Κ

 

Πόλη - χωριό

 

Νομός

 

περιοχή

 

*Υπεύθυνος όνομα

     

Κινητό

 

Αριθμοί  - κωδικοί  έργων,  υπηρεσιών ,  αντικειμένων    που ενδιαφέρονται  κατά  προτεραιότητα

1. πχ   Ε 1289   (έργο) 

6.

2. πχ   Υ 1125  (υπηρεσία)

7.

3. πχ   Α 5211  (αντικείμενο)

8.

4.

9.

5.

10.

·           Προϋπολογισμό που μπορούν να διαθέσουν για τα συγκεκριμένα έργα  (συγκεκριμένο ποσό  ή  περιγραφή των  δυνατοτήτων  του  Δωρητή - Χορηγού)

·           Περιγραφή  υπηρεσιών που μπορούν να διαθέσουν για τους συγκεκριμένους  κωδικούς

·           Περιγραφή  ειδών  που μπορούν να διαθέσουν  για  τους  συγκεκριμένους  κωδικούς

·           Ενδιαφέρον  για  άλλο  έργο  μη  καταγεγραμμένο, που  το περιγράφω παρακάτω :  

   (συμπλήρωση  στοιχείων)

·            

·           Παρατηρήσεις και σχόλια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ     

1.         ΥΓΕΙΑ

·      Πτέρυγα νοσοκομείου

·      Ιατρείο χωριού

·      Επισκευή κτιρίου νοσοκομείου

·      Επισκευή αγροτικού ιατρείου

·      Εξοπλισμός νοσοκομείου

·      Εξοπλισμός ιατρείου ( αγροτικού και μη )

·      Νοσοκομειακό όχημα

·      Κινητή μονάδα ιατρικής φροντίδας

·      Πλωτή μονάδα ιατρικής φροντίδας

·      Παροχές υπηρεσιών υγείας ατομικές ιατρών

·      Παροχές υπηρεσιών υγείας ομαδικές ιατρών 

·      Παροχές υγείας σε μικρά νησιά ή χωριά για κάποιο χρονικό διάστημα με παροχή κατοικίας

2.         ΠΑΙΔΕΙΑ (εσωτερικού και εξωτερικού)

·      Δημιουργία σχολείου

·      Αίθουσα σχολείου

·      Αίθουσα εκδηλώσεων

·      Γυμναστήριο σχολείου

·      Εργαστήριο φυσικής – χημείας

·      Δημιουργία  σύγχρονης  Βιβλιοθήκης

·      Επισκευή σχολείου – στέγης -  αίθουσας – γυμναστηρίου

·      Θέρμανση – ψύξη σχολείου

·      Βασικός  εξοπλισμός σχολείου (θρανία- πίνακες- όργανα διδασκαλίας  κτλ)

·      Εξοπλισμός με όργανα  ( γυμναστικής – φυσικής – χημείας  κτλ)

·      Ενίσχυση βιβλιοθήκης με βιβλία διαφόρων ειδών   

3.         ΘΡΗΣΚΕΙΑ

·      Νέα Εκκλησία

·      Εκκλησάκι – καμπαναριό

·      Περίβολος εκκλησίας

·      Χώρος διδασκαλίας – συσσιτίων – εκπαίδευσης

·      Συμπλήρωση εικονογραφίας

·      Βελτίωση εξοπλισμού (καμπάνες – στασίδια – θέρμανση – ψύξη – φωτισμός – εικόνες )

·      Παροχή τροφίμων για συσσίτια

·      Εθελοντής  εικονογράφος

·      Εθελοντές  μάγειροι και παρασκευής  συσσιτίων

·      Εθελοντές που διαθέτουν μεταφορικό μέσο για την διανομή συσσιτίων   κτλ.

4.         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΓΩΓΗ – Μ.Φ.Η

·      Παροχή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες

·      Παροχή ειδών σε ευπαθή άτομα ή ομάδες (πχ από ενδύματα  και  ατομικά καροτσάκια μέχρι οχήματα διακίνησης πασχόντων κλπ)

·      Παροχή ιατρικών συμβούλων και υπηρεσιών σε χρόνια πάσχοντες

·      Παροχή καταλύματος σε αστέγους

·      Παροχή  υπηρεσιών  περίθαλψης σε  μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

·      Παιδικές χαρές  -  αθλοπαιδιές

·      Παιδικοί σταθμοί 

5.      ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ – ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

$1·         Περιπολικά, σκάφη παντός είδος και μεγέθους,

$1·         Προκατασκευασμένα  κτίρια, προσωρινής  στέγασης μεταναστών

$1·         Εθελοντικές  υπηρεσίες   ιατρικών εξετάσεων μεταναστών

$1·         Εθελοντικές  υπηρεσίες   κοινωνικών λειτουργών μεταναστών  

6.      ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

·      Αναστηλώσεις

·      Ανασκαφές

·      Πτέρυγες μουσείου

·      Παραχώρηση κτιρίου για  τοπικό  μουσείο

·      Βελτίωση κτιρίου μουσείου

·      Ανακαίνιση μουσείων

·      Δημιουργία ειδικών μουσείων ( τέχνης – γλυπτικής – βιομηχανικών – επιστημονικών, κτλ)

·      Εξοπλισμός μουσείου

·      Φύλαξη μουσείου

·      Διαφήμιση μουσείου

·      Αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων 

7.       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ

·         Εξοπλισμός  περιφερειακών τμημάτων

·         Εξοπλισμός  με  πυροσβεστικά  οχήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

ΑΝΑΓΚΕΣ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απλά αναφέρονται ενδεικτικά μερικές  υπηρεσίες  από τις εκατοντάδες που μπορεί να καταγραφούν

$1·         Εξετάσεις  από  γιατρούς εθελοντές, παροχές δωρεάν ιατρικών εξετάσεων από  κλινικές σε  ορισμένες κατηγορίες ασθενών.  

$1·         Παροχή υπηρεσιών σε εθελοντική βάση από κάθε είδους ειδικότητα σε συνανθρώπους μας,   από άτομα ή οργανωμένες ομάδες (πχ  καθηγητές,  ιατροί, κληρικοί, κτλ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΝΑΓΚΕΣ  -  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΕ  ΕΙΔΗ

Απλά αναφέρονται μερικά ενδεικτικά είδη από τις εκατοντάδες που μπορεί να καταγραφούν:

·      Υλικά οικοδομών

·      Υλικά κατασκευής κτιρίων

·      Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

·      Υδραυλικός εξοπλισμός

·      Ξυλουργικά είδη

·      Αλουμίνια

·      Σιδηρικά – είδη κιγκαλερίας

·      Είδη τροφίμων

·      Παντός είδους μηχανολογικός εξοπλισμός που μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει άμεσα

·      Οικιακός εξοπλισμός ( ψυγεία – κουζίνες – πλυντήρια – ντουλάπια – κρεβάτια – φωτιστικά – μικροσυσκευές )

·      Κινούμενα οχήματα (νοσοκομειακά, φορτηγά, γερανοί, οδοκαθαρισμού, αποκομιδή  απορριμμάτων, κάδοι  απορριμμάτων, επιβατηγά  οχήματα, αστυνομικά οχήματα, πυροσβεστικά  οχήματα, παντός είδους ειδικά οχήματα )

·      Για τα νησιά – ακτογραμμή (περιπολικά σκάφη, νοσοκομειακά σκάφη, μονάδες αφαλάτωσης, εξοπλισμός καθαρισμού ακτών, απορρύπανσης παράκτιων υδάτων, βιολογικοί καθαρισμοί, πλωτές εξέδρες, πλωτές δεξαμενές ύδατος, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κάθε είδους εξοπλισμό που ανακουφίζει τα νησιά μας)

·      Ιατρικός εξοπλισμός

·      Εξοπλισμός παιδείας     

ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

              ( ενδεικτικά  αναφέρεται ότι  για  να  υπάρχει  μία τάξη  μεγέθους )

$1    Υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 12.000 χωριά  και κοινότητες, υπολογίζουμε ότι καθένα από αυτά έχει και μία πραγματική ανάγκη σε  ένα έργο τουλάχιστο.

$1    Από τους  υπάρχοντες Δήμους  (360)  να δηλώσουν   100  ανάγκες  ο καθένας για έργα μικρά  και  μεγάλα,  αυτομάτως δημιουργείται μια  σημαντική τράπεζα πληροφοριών – αναγκών. 

$1    Ανάγκες σε υπηρεσίες είναι πάρα πολλές απλώς υπολογίζουμε αρχικά τις  δεκαπλάσιες,  των  έργων.

$1    Ανάγκες σε προσφερόμενα είδη είναι και αυτές μεγάλες που αρχικά τις υπολογίζουμε σε δεκάδες.

$1    Σημειωτέον ότι κάθε  ενδιαφερόμενος (Δημότης ?) θα μπορεί να εγγράψει  στον κατάλογο μέχρι 5 έργα και μέχρι 5 υπηρεσίες ή  και  5  είδη που έχει ανάγκη, (με  το ίδιο  ΑΦΜ),  πέραν  αυτών   που  καταγράφει ο  Δήμος για  λογαριασμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Α.     Αν αγαπάτε τον τόπο που διαλέξατε να ζήσετε.

Αν επιθυμείτε να αλλάξει αυτός ο τόπος προς το καλύτερο.

Αν έχετε κάποιες ανάγκες ατομικές ή της περιοχής σας, η  ικανοποίηση των οποίων θα αναβάθμιζε την ποιότητα της ζωής σας, τότε μπορείτε να βοηθήσετε, με την καταγραφή στην ιστοσελίδα των αναγκών σας, με την ελπίδα ότι  ο Δήμος σας ή κάποιος άλλος  συνάνθρωπος  που έχει την επιθυμία και την δυνατότητα από την Ελλάδα ή από την άλλη άκρη της γης να την υλοποίηση.

       Β.    Επιθυμείτε να προσφέρεται κάτι στον συνανθρώπους σας, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην χώρα και δεν γνωρίζεται τι ακριβώς, πού και πώς, τότε επισκεφθείτε   την ιστοσελίδα μας.

Γιατί όλοι πρέπει να μπορούν να βρουν τι ακριβώς,  πως και με ποιόν τρόπο θα ικανοποιήσουν την επιθυμία τους.

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε ανάγκες που για να ικανοποιηθούν αρκεί να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα, με τις απαιτούμενες ικανότητες στον κατάλληλο χρόνο,  ίσως μερικές φορές  δεν είναι τόσο το οικονομικό κόστος όσο ο συντονισμός και η οργάνωση των προθύμων.

        Γ.   Σημειωτέον  ότι  η  ιστοσελίδα  με  διάφορα  κριτήρια  θα  βραβεύει  κάθε  χρόνο  τους  καλύτερους  Δωρητές -  Χορηγούς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ  ΦΟΡΕΑ

1.         Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί;

2.         Τι κενά καλύπτει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες;

3.         Υπάρχει χώρος ανάπτυξης,  και  σε   ποια   πεδία;

4.         Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές,  τώρα και στο μέλλον;

5.         Πώς πρέπει να παρουσιαστεί στο κοινό;

6.         Ακριβές περιεχόμενο υπηρεσιών  ιστοσελίδας (πχ  παροχή βήματος για να ανακοίνωση αναγκών,  στην εξεύρεση χορηγών, εύρεση κοινού πεδίου επικοινωνίας μεταξύ αυτών,  βοήθεια στην σύνταξη businessplan, προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συμφωνητικών, συμβολαίων,  παροχή νομικών, τεχνικών, οικονομικών, φοροτεχνικών,  επενδυτικών, περιβαλλοντικών συμβουλών  κλπ)  (παρακαλώ συμπλήρωση  από  ομάδα  Συνεργατών).    

7.         Λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας ιστοσελίδας

8.         Εναλλακτικές λύσεις  ιστοσελίδας

9.         Κόστη (ίδρυση αρχική) – μελλοντική – λειτουργίας -  businessplan

10.     Προβλήματα νομοθεσίας  (αρχικά - μελλοντικά)

11.     Τμήμα  του  Δήμου - Νομική μορφή –  ομάδα συμμετεχόντων

12.     Τρόποι αμοιβής Δήμου  και  εξωτερικών Συνεργατών,  για  την  συνέχεια  λειτουργίας της  ιστοσελίδας. 

13.     Προσδιορισμός δυσκολιών – εμποδίων

14.     Στην  ιστοσελίδα  θα  είναι  αναρτημένος  ο  κατάλογος  των  συνεργατών του Δήμου   για  πιθανή επιλογή  από  τους ενδιαφερόμενους.   

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ   –   ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ;

$1   *    Δωρητές

      *     Χορηγοί

$    *   Ανάγκες περιφέρειας  

$    *   Δημόσιο

      *   Ιδιώτες