ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  Ν.  3908/2011

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ

   ΚΑΔ 2008

                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01

 ΦΥΤΙΚΗ  &  ΖΩΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ                    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ( ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )

02

  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ  &  ΥΛΟΤΟΜΙΑ  (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )

03

  ΑΛΙΕΙΑ  &  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ )

06 ΕΩΣ  09

  ΟΡΥΧΕΙΑ  &  ΛΑΤΟΜΕΙΑ

10 ΕΩΣ 33

  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ( ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 31054/12-7-2007, ΟΠΩΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΜΕ  Κ.Υ.Α.)

35

  ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΔ 35.11.10.09- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

36 ΕΩΣ 39

  ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ,  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

42

  ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

49 ΕΩΣ 53

   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  (LOGISTICS)

55 *

  ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

58

  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

59

  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

61

  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

62

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Y,  ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .

63

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

72

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ &  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

74

  ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ , ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

82

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

86

  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

87

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  -  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

91

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .

95

  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

* ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΙ  ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ  :

Ø     ΤΗΝ  ΙΔΡΥΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΣΤΕΡΙΩΝ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

Ø     ΤΟΝ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΕΞΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

       ΣΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

Ø    ΤΗΝ  ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ  ΑΥΤΟ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ.