ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 

 

Η ιστορία των επιδοτούμενων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων είναι τόσο παλιά όσο και η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή  Κοινότητα. Η πρακτική αυτή είναι πολύ σημαντική για να κατευθύνει τους παραγωγικούς πόρους στις πιο ανταγωνιστικές επενδύσεις και να αναζωογονήσει την Εθνική Οικονομία πετυχαίνοντας κάποιους στόχους όπως την αύξηση παραγωγής και των εξαγωγών, η βελτίωση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, η ώθηση του κλάδου προς την έρευνα για ποιοτικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και μείωση της ανεργίας για παράδειγμα.

 

Α.   Για  την  Διοίκηση

 

Η Δημόσια Διοίκηση πριν σχεδιάσει και εφαρμόσει κάποιο επιδοτούμενο  πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη της ορισμένους παράγοντες, όπως την κατάσταση της οικονομίας, την περιφέρεια που απευθύνεται, τους κλάδους που θα ενισχύσει , τον τρόπο που θα τους ενισχύσει,  τις  υποχρεώσεις  προς  την κοινότητα και τους διαθέσιμους πόρους. Ανάμεσα από  αυτές  τις  αναγκαιότητες  και  τις  σκοπιμότητες  θα  πρέπει  να  βρεθεί  η  χρυσή  τομή  όλων  εκείνων  των  δράσεων  που θα  πρέπει  να  περιέχουν  τα  επιδοτούμενα  προγράμματα  ώστε  να  είναι  χρήσιμα  και  αποδοτικά.

Τώρα ανάμεσα σε όλες αυτές της επιλογές υπάρχουν πράγματα που ξεφεύγουν από  τον έλεγχο ή είναι αντικρουόμενα (π.χ. επιδοτεί η Διοίκηση μερικές πολύ μικρές επιχειρήσεις με στόχο να κρατήσουν  τους εργαζόμενους, αλλά μακροχρόνια επειδή δεν επιτυγχάνουν  οι επιχειρήσεις αυτές τις  οικονομίες κλίμακας που απαιτούνται για να είναι βιώσιμες  απλά  παρατείνουν  την απόσυρσή  τους από  την αγορά, άρα τα κονδύλια της επιδότησης δεν αυξάνουν έτι  περαιτέρω το εργατικό δυναμικό διαχρονικά. Επίσης χαρακτηριστική  περίπτωση είναι η προμήθεια εξοπλισμού με την επιδότηση (που είναι σημαντική) και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου (επιλέξιμες δαπάνες μη σωστά τοποθετημένες) το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους επιχειρηματίες που επιλέγουν εξοπλισμό μη αναγκαίο.

Η Διοίκηση έχει την δυνατότητα αλλά και τη δυσκολία να ανατρέψει, πάγιες καταστάσεις και αντιλήψεις που έχουν εμπεδωθεί στην χώρα μας εδώ και δεκαετίες, και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός.  Συγκεκριμένα μέχρι πρότινος ένας πολύ μεγάλος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων πραγματοποιείτο  με τις εισαγωγές, τώρα «ξαφνικά» αντιστρέφονται οι ρόλοι και προσπαθούμε να κάνουμε εξαγωγές, κάτι που δεν γίνεται άμεσα αλλά  απαιτείται χρόνος  ωρίμανσης τόσο της  Διοίκησης όσο και των επιχειρηματιών.

Το πέρασμα από την μία φάση στην άλλη απαιτεί θυσίες, και φυσικά  υπάρχουν και θύματα (χιλιάδες άνεργοι). Εδώ έρχονται να βοηθήσουν τα καλά σχεδιασμένα  επιδοτούμενα  προγράμματα, και κυρίως  τη μακροχρόνια ανάπτυξη.

Μερικά προγράμματα  «ασπιρίνες» που ανακοινώνονται σταδιακά για την μείωση της ανεργίας μάλλον σπαταλούν ζωτικούς πόρους, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην πραγματική εκπαίδευση των ανέργων.

 

 

Β.  Για  τους  Επιχειρηματίες

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιχειρηματιών,  που μόλις ακούσουν για κανένα καινούργιο πρόγραμμα αντιδρούν ανάλογα με  τις  εμπειρίες τους, και συγκεκριμένα :

 

  1. 1. Οι σοβαροί επιχειρηματίες που συνήθως είναι ενημερωμένοι για τα προγράμματα και τα μελετούν, βλέπουν αν ταιριάζουν για την επιχείρησή τους, προσδιορίζουν τις ανάγκες τους και αποφασίζουν αν θα προχωρήσουν ή όχι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή με κάποιο επόμενο.
  2. 2. Οι επιχειρηματίες «λαμόγια» που ψάχνουν κάθε ευκαιρία για να οικονομήσουν εις βάρος των άλλων με ψεύτικα στοιχεία και κάθε είδος « λοβιτούρα » να παραπλανήσουν τον έλεγχο και να πάρουν την επιδότηση. Αλλά ευτυχώς τώρα με τους εξονυχιστικούς ελέγχους που γίνονται τα φαινόμενα αυτά τείνουν να εξαφανιστούν.
  3. 3. Οι «αδιάφοροι» επιχειρηματίες οι οποίοι δεν πιστεύουν στα προγράμματα αυτά διότι τα θεωρούν απάτη επειδή δοκίμασαν κατά το παρελθόν και απέτυχαν ή άκουσαν   διάφορα δυσμενή σχόλια οπότε αποφεύγουν να εμπλακούν στην επίπονη διαδικασία. Η σωστή ενημέρωση εκ μέρους της Διοίκησης μπορεί να μειώσει σημαντικά το ποσοστό αυτών.
  4. 4. Οι «περίεργοι» επιχειρηματίες που δεν γνωρίσουν ακριβώς τι είναι αυτά τα προγράμματα και ρωτούν να μάθουν, αυτοί είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, αν είναι τυχεροί και ενημερωθούν σωστά και έχουν πραγματική ανάγκη για επένδυση και έχουν τα προσόντα, τότε προχωρούν στο επόμενο βήμα που είναι η σύνταξη του φακέλου.

 

Γενικότερα οι επιχειρηματίες πρέπει να προσέχουν μερικά συγκεκριμένα πράγματα που είναι κανόνες του επιχειρειν όπως :

 

  1. Δεν πρέπει να προμηθεύονται  εξοπλισμό ή  υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσουν λίγο ή καθόλου μόνο και μόνο επειδή είναι στην μισή τιμή (μπορεί αργότερα να μην έχουν  να προμηθευτούν   τα απαραίτητα.)
  2. Όταν αποφασίζουν μία επένδυση θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 60% σε ρευστό  διαθέσιμο για να μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να την ολοκληρώσουν, και πριν  τον έλεγχο θα  πρέπει  να είναι όλα εξοφλημένα
  3. Πριν αποφασίσουν την επένδυση προσπαθούν με την χρήση διαφόρων οικονομικών εργαλείων &  μεθόδων,  να γνωρίζουν περίπου, πώς θα είναι το οικονομικό περιβάλλον της επόμενης πενταετίας και με συνετά  βήματα προχωρούν.
  4. Ειδικότερα τα  νέα προγράμματα  είναι  περισσότερο  σύνθετα  και  περιέχουν  μια  σειρά  από  επιλέξιμες   «δράσεις»  που  χωρίς  σημαντικό  μέρος  αυτών  είναι  δύσκολο  να  πάρει  κάποιος  την  επιδότηση,  τέτοιες  δράσεις  μπορεί  να  είναι η καινοτομία,  τα  συστήματα  διαχείρισης  ποιότητας, η απόκτηση πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η εκπαίδευση των ιθυνόντων και του προσωπικού, η ώθηση των εξαγωγών,  η προστασία του περιβάλλοντος και   η εξοικονόμηση ενέργειας.