ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

alt  alt

ΜΟΝΑΔΕΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ     ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

H  a-logica  έχει  εξειδικευτεί  στις  μονάδες  τυποποίησης  και  μεταποίησης  αγροτικών  προιόντων   με  τα  ειδικά  προγράμματα   επιδοτήσεων  με  τα  οποία  βοηθά   τους  ενδιαφερόμενους  Πελάτες της.

Τα  ειδικά  αυτά  προγράμματα  αποσκοπούν  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  συγκεκριμένων  κλάδων  επιχειρήσεων  και  στην  ουσιαστική  πληροφοριακή  υποστήριξη  της  Διοίκησης  για  την  επιλογή  λύσεων  και  την  οριστικοποίηση  αποφάσεων.

Οι  μονάδες  τυποποίησης  είναι  απαραίτητες  για την  αύξηση  της  προστιθεμένης  αξίας  στα  αγροτικά  μας  προιόντα     ειδικά  για  αυτά  που  εξάγονται  στις  χώρες  με  υψηλές  απαιτήσεις.

Οι  μονάδες  μεταποίησης  μαζί  με  τα  δημοπρατήρια  αγροτικών  προιόντων  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  αποτελούν  την  σύγχρονη  πολιορκητική  μηχανή  των  εξαγωγών  μας.

Στο   επιδοτούμενο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  με  επιδότηση  50%  για  τον  κλάδο  (μόνο) της  μεταποίησης  των   αγροτικών  προϊόντων,   θα  συμπεριληφθούν  όλα,  προυπολογισμός  15.000  εως  200.000 €. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  βλέπετε  εντος  της  ιστοσελίδας  στα  ειδικά  προγράμματα   και  στον  τομέα   των  ερωτήσεων  -  απαντήσεων   που  εξειδικεύεται  σε  αυτόν  τον  κλάδο.

alt  alt  alt