ΜΦΗ 60 ΚΟΣΤ

a-logica ΚΟΣΤΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Φ.Η.  60  ΚΛΙΝΩΝ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘ.  ΜΦΗ 1 2.000 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
ΥΠΕΥΘ.  ΙΑΤΡΟΣ  2 h/d 1 1.500 κοστη κατά Τ/Φ - ΚΙΝ 300
Α΄ ΒΑΡΔΙΑ προσεγγιση ΔΕΗ 1000
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 με βραδυνα & κυρ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 500
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4 4.800 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 500
ΤΡΟΦΕΣ 1000
Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 CATERING 10€χ60ατχ30 18.000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2 3.600 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ / 50 1000 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 1000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Γ΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2 3.600 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 1000
ΔΙΑΦΟΡΑ 1000
Δ΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 1.500
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2 3.600 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1.000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤ. - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 500

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ / 50 1 1000
* τα κόστη ειναι ενδεικτικά 17 29.100 € 27.300 € 56.400 €
 

Ενημερωτικό Newsletter

php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com