ΔΑΝΕΙΑ ΣΔΙΤ JESSICA

ΔΑΝΕΙΑ  ΣΔΙΤ  JESSICA

ΣΥNΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ   ΕΡΓΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΟ  TOMEA.