ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ Ε9

Διόρθωση λαθών στις δηλώσεις Ε9       

Την Παρασκευή   15/11/2014   ανοίγει, εκτός απροόπτου, η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διόρθωση των λαθών στο έντυπο Ε9.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν μέσα από την εφαρμογή να προσθέσουν ή αφαιρέσουν ακίνητα, να τροποποιήσουν κωδικούς, καθώς και να δηλώσουν ότι το ακίνητό τους είναι κενό ή ημιτελές, προκειμένου να τύχουν των εκπτώσεων έως και 60% στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου (δημοσιεύεται ολόκληρη η εγκύκλιος στο www. kathimerini.gr), οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, αλλά ήδη σχεδιάζεται να δοθεί παράταση. 

Μετά την οριστική διόρθωση των στοιχείων, η ΓΓΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση του φόρου και, αν έχει καταβληθεί ήδη επιπλέον φόρος, θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες 4 δόσεις. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής. 
Μεταξύ των λαθών και παραλείψεων που θα πρέπει να διορθώσουν και να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι στο ηλεκτρονικό Ε9 είναι: 

1. Ημιτελές ακίνητο (έκπτωση ΕΝΦΙΑ 60%):
 Για ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, θα πρέπει να συμπληρωθούν αθροιστικά οι ενδείξεις: 
- Στη στήλη 10 του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα» 
- Στη στήλη 30 του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 
- στη στήλη 32 του Πίνακα 1 συμπληρώνεται κωδικός 8 «κενό κτίσμα». 
Δεν συμπληρώνεται η στήλη 32, αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί, αλλά αναγράφεται ως ημιτελές, γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό. 

2. Πραγματική κατάσταση ακινήτου:
 Από την 1η Ιανουαρίου 2014, το ακίνητο αναγράφεται, σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και χρήση του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου. 
Τονίζεται ότι, για να αναγραφεί ένα κτίσμα σε άλλη κατηγορία από αυτήν της οικοδομικής άδειας ή του τίτλου κτήσης, πρέπει επ’ αυτού να έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις, με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του. 

3. Αυθαίρετα: Αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος 2014 δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη φορά είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο ήδη υφιστάμενο κτίσμα). Αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής. 

4. Δεξαμενές κολύμβησης (Πισίνες):
 Εάν έχει εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση. Αν δεν έχει εκδοθεί άδεια, η επιφάνεια εσωτερικής πισίνας κατοικίας προστίθεται στους κύριους χώρους κατοικίας, η επιφάνεια της εξωτερικής πισίνας αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους. 

5. Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα:
 Αν έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας αναγράφονται ως κατοικίες, ενώ, αν έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης, αναγράφονται ως επαγγελματικές στέγες. 

6. Διαφορετικές συνθήκες:
 Όταν σε κάποιο τμήμα του ακινήτου υφίστανται διαφορετικές συνθήκες, που δεν είναι δυνατόν να απεικονισθούν σε μία γραμμή (π.χ. διάφορα εμπράγματα δικαιώματα, τμήμα του εδάφους εντός σχεδίου και τμήμα του εκτός σχεδίου και οικισμού, ψιλή κυριότητα από διαφορετικούς επικαρπωτές κ.λπ.), το ακίνητο αναγράφεται σε περισσότερες γραμμές. 

7. Αποθήκες – πάρκινγκ: Όταν επί οικοπέδου υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθε οριζόντια ιδιοκτησία με όλα τα περιγραφικά στοιχεία και τα παρακολουθήματά της (οικόπεδο, αποθήκη, θέση στάθμευσης, κολυμβητική δεξαμενή, κλπ) αναγράφεται σε μία γραμμή.