ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΑΝΩ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΕΤΩΝ


  1.  Τι πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι επενδυτές ;

Οι υποψήφιοι επενδυτές του νέου ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκε 14/1/2013 (εμπορία, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταποίηση)  θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αρκετά σημεία του προγράμματος. Πέραν της γενικής αρχής   ότι δεν κάνουμε επένδυση για να την κάνουμε, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένα σοβαρό κίνητρο επιδότησης, επιπλέον δεν επιλέγουμε εξοπλισμό που δεν τον έχουμε ανάγκη ή που δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσουμε ποτέ.

Τέλος πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες αυτών των έων προγραμμάτων. Για να υποβάλλει μία επιχείρηση πρόταση και να έχει ελπίδες να υπαχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση (αυτήν την εποχή), να έχει ή να μπορεί να εξασφαλίσει το μισό ποσό της επένδυσης δεδομένου ότι οι τράπεζες είναι αρκετά φειδωλές στα δάνεια ακόμη και σε καλούς πελάτες.

Με το παραπάνω σκεπτικό μπορεί να φθάσει η αξιολόγηση μέχρι την βάση της βαθμολογίας αλλά αυτό δεν επαρκεί για να επιδοτηθεί η επένδυση. Θα πρέπει να πραγματοποιήσει ή να έχει ήδη τουλάχιστον τέσσαρα από τα έξι  βασικά στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω.

  1. Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας ( Σ.Δ.Π ).
  2. Κάποια καινοτομία σημαντική σε εθνική κλίμακα.
  3. Να έχει  πραγματοποιήσει εξαγωγές έστω και μία  φορά.
  4. Να έχει ή να αποκτήσει κάποια πνευματική ή βιομηχανική. ιδιοκτησία ( ΠΙ-ΒΙ )
  5. Να  πραγματοποιήσει  στοιχειώδη  εγκατάσταση  προστασίας  περιβάλλοντος  &  εξοικονόμησης  ενέργειας.

   6.  Να  διατηρήσει  το  υφιστάμενο  προσωπικό  αν  όχι  να  το  αυξήσει.