ΜΦΗ 110 ΠΡΟΣ

a-logica                                MONAΔA    110  ΚΛΙΝΩΝ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 2.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
μπορει & ο γιατρος
Β.  ΙΑΤΡΙΚΟ οποτε μειωνεται
ΥΠΕΥΘ.  ΙΑΤΡΟΣ  2 h/d 1 1.500 το κοστος λειτουργ.
Γ.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 με βραδυνα & κυρ
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 8 9.600 κατά προσεγγιση
Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 ( 25 κλ)
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 7 8.400 ( 25 κλ)
Γ΄ ΒΑΡΔΙΑ νυκτερινά
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 ( 35 κλ)
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3 5.400 ( 35 κλ)
Δ΄ ΒΑΡΔΙΑ (σαββ/κα - αδειες)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 2 4.000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4 4.800
Δ.  ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1.000 2h   5d/w
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΨΥΧΟΛΟΓ 1.000 2h   3d/w
Ε.   ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ - CATERING  ?    1
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ / 50 - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ?   2
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ / 50 2 2000
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ    ?                 1 εξωτερικο
31 45.700 €