ΝΕΣΤΩΡ60

ΝΕΣΤΩΡ  60  ειναι  το  πρόγραμμα  μιας  μονάδας  60  κλινών,  συμφωνα  με  τον  νόμο  μια  απλή  μονάδα  διαβίωσης  αποτελείται  απο  25  κλίνες  και  το  max  των  κλινών  της  όλων  των    μονάδων  διαβίωσης  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  100  κλίνες.    

Στις  επιμέρους  αναλύσεις καταγράφονται  με  πίνακες  σύμφωνα  πάντα  με  τον  τρέχοντα  νόμο  οι  υποχρεώσεις  της  κάθε  μονάδος  σε  τετραγ. μέτρα,   σε  προσωπικό,  σε  υπολογιζόμενα  κόστη  κατά  προσέγγιση  κλπ  στοιχεία  χρήσιμα  για  κάθε  επενδυτή.

Ο  λόγος  οτι  δεν  παίρνεται   ακέραιο  πολλαπλάσιο  του  25  για  τις  μονάδες  διαβίωσης  ειναι  οτι  πάντα  η  μέτρηση  γίνεται  με  ενα  μαξιλαράκι  αντι  25, 50, 75, 100 κλίνες . 

Τα  υποχρεωτικά  τετραγ. μέτρα  των  δωματίων  ανα  κλίνη  ειναι : 

     *   1  κλίνη    12   τ.μ.

     *   2  κλίνες   18   τ.μ.

     *   3  κλίνες    24  τ.μ.

     *   4  κλίνες    30  τ.μ.