ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 2016

        alt   
     ΜΟΝΑΔΕΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ   Μ.Φ.Η.
 
   Μία  από  τις  σημαντικές  εφαρμογές  των επιδοτούμενων  προγραμμάτων  είναι  και  οι  μονάδες φροντίδας  ηλικιωμένων.   (Μ.Φ.Η.)
   Η  a-logica  ειδικεύεται  σε  αυτό  το  επιδοτούμενο  πρόγραμμα,  που  το  ονομάζει  "ΝΕΣΤΩΡ",  και  προσπαθεί  να  βελτιώσει  και  να  προωθήσει  τις  σχετικές  ενέργειες  των  ενδιαφερομένων  Πελατών  της.
   Καταβάλλει  προσπάθειες   για  την  μείωση  των  περιττών  γραφειοκρατικών  κινήσεων,  και  την  ελαχιστοποίηση  του  κόστους  του  όλου  εγχειρήματος  ώστε  τελικά  να  μεγιστοποιηθεί  το  όφελος  των  Πελατών  της.  
   Προς  τούτο  συνεργάζεται  με  εξειδικευμένα  γραφεία  πολιτικών  μηχανικών,  Ιδιοκτήτες  μονάδων  αυτής  της  κατηγορίας,  Ιδιοκτήτες  ξενοδοχείων  και  με  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς.
 
    Η  προσπάθεια  αυτή  φαίνεται  οτι  βρίσκει  άμεση  ανταπόκριση  από  τους  υποψήφιους  επενδυτές  μια  και  αφορά  το  μέλλον.     
    Το  πρόγραμμα του  2016  περιλαμβάνει   την  παροχή  υπηρεσιών  στον  τομέα  αυτό,  των  μονάδων  φροντίδας  ηλικιωμένων,  και  παρέχει  σημαντική  επιχορήγηση  (40 - 50 % ) της  επένδυσης.
 
 
    Ασφαλώς,  τα  δεδομένα  της  κάθε  περιοχής  και  του  κάθε  επιχειρηματία  θα  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  ωστε  να  επιδοτηθεί  ο  υποψήφιος  επενδυτής.
 
 
 
Στη  συνέχεια  του  site  υπάρχουν  παραδείγματα  μονάδων  φροντιδας  ηλικιωμένων  των  60  &  110  κλινών  αντίστοιχα  που  αφορούν  τούς  αναγκαίους  χώρους,  το  απαραίτητο  προσωπικό  και  τα  σχετικά  κόστη  λειτουργίας.
 
Τα  μεγάλα  επιχειρηματικά  σχέδια  στις  μονάδες   φροντίδας  ηλικιωμένων,   θα  επιδοτηθούν  από  τον  νέο  βελτιωμένο  αναπτυξιακό  νόμο.
 
 
Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  αναζητήσατε  αυτό  που  πιθανόν  σας  ενδιαφέρει  εντός  της  ιστοσελίδας  και  στη  περιοχή  των  ερωτήσεων  -  απαντήσεων  των  ΜΦΗ.