ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η εγκύκλιος για την Νέα Ρύθμιση ανοίγει η αίτηση στο Taxisnet

Ίσως και σήμερα να εκδοθεί η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για την ένταξη οφειλών προς την εφορία στην νέα ρύθμιση ενώ αναμένεται άμεσα να ανοίξει το Taxinset για τις αιτήσεις των οφειλετών του δημοσίου Σήμερα αναμένεται να πάρει υπογραφή η νέα εγκύκλιος από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ.Σαββαΐδου και απο αύριο να είναι έτοιμο το taxisnet να δεχτεί τις πρώτες αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες του δημοσίου θα μπορούν από τον υπολογιστή τους να δουν τις οφειλές τους όπως μπορούν να το κάνουν και τώρα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού τους, αλλά και να δουν ποια ρύθμιση και σε πόσες δόσεις τους συμφέρει να διακανονίσουν το ποσό που οφείλουν. Ειδικότερα μετά και την ψήφιση των αλλαγών στην ρύθμιση οφειλών προς την εφορία όπου εξαιρέθηκαν όλες οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, για να εντάξει τις οφειλές του, κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλει αίτηση μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015. H αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα ανοίξει στο Taxisnet.

Ποιες οφειλές εντάσσονται στην νέα ρύθμιση: Βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, Βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών. Αν ο φορολογούμενος δηλώσει ψευδώς ότι έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις και από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι χρωστά δηλώσεις, θα πρέπει πρώτα να τις υποβάλει και μετά να υπαχθεί στη ρύθμιση. H ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών με κούρεμα από 20% έως και 100% των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει κάθε οφειλέτης.

Συγκεκριμένα :

  • ο νόμος ορίζει ότι για εφάπαξ εξόφληση διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων,

  • για 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων,

  • για 24 δόσεις ποσοστό 80%, για 36 δόσεις 70%, για 48 δόσεις 60%,

  • για 60 δόσεις 50%, για 72 δόσεις 30%,

  • ενώ για τις 100 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων περιορίζεται σε 20%.

H κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ. Η πρώτη δόση της ρύθμισης θα είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η καταβολή των δόσεων θα διενεργείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της φορολογικής διοικήσεως. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές, αλλά και τόκος που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και όσο αυτή διαρκεί οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

19/11/2014