ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

alt

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ   &  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  ΕΛΑΧΙΣΤΗ  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Ανακοινώθηκαν στοιχεία  του  προγράμματος    Μεταποίηση  &  Εμπορία  γεωργικών  προιόντων   που  έχει  σχέση  με  την  ανάπτυξη  καινοτομιών  την  βελτίωση  της  ποιότητας,  της  υγιεινής και  της  ασφάλειας  των  γεωργικών  προιόντων.

Εκτιμάται  ότι  θα  ωφεληθούν  περισσότερες από  500  επιχειρήσεις και το  ύψος  του  προυπολογισμού  είναι  περίπου  100  εκ.  €  και  η  επιχορήγηση  ξεκινά  από  35%  και  δύναται  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  να  ανέλθει  και  στο  65% !!!.

 

Συνοπτικά  στοιχεία  του  προγράμματος  αυτού  είναι  :

Οι  τομείς  που  θα  ενισχυθούν  είναι :

*  γάλα, κρέας, αυγά,  πουλερικά,  δημητριακά,  σηροτροφία,  μέλι,  ελαιούχα  προιόντα  οπωροκηπευτικά,  οίνος,  άνθη,  ζωοτροφές,  σπόροι  &  πολλαπλασιαστικό  υλικό,  αρωματικά  &  φαρμακευτικά  φυτά.

Οι  δικαιούχοι  πρέπει  να  λειτουργούν με νομική μορφή  Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., ή Ατομικές  επιχειρήσεις,  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν με  εμπορικά δεδομένα.

Η  συνολική  επιχορήγηση αναμένεται  να  είναι :

α)  65%   για  τα  μικρά  νησιά  του  Αιγαίου  και  με  πληθυσμό κάτω  από  100.000  κατοίκους  και  για  μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις ακόμη  και  για  μεγάλες  κάτω  των  750  ατόμων  προσωπικό  και  με  τζίρο  έως  200 εκ. €.

β)  35%   για  την  Κεντρική  Μακεδονία,  Δυτική  Μακεδονία,  Στερεά  Ελλάδα  & Αττική  για  μικρές  &  μεσαίες  επιχειρήσεις,   και   20%   για  μεγάλες  κάτω  των  750  ατόμων  προσωπικό  και  με  τζίρο  έως  200 εκ. €.

γ)   50%   για  την  Ανατολική   Μακεδονία,  Θράκη,  Θεσσαλία,  Ήπειρος,  Ιόνια  νησιά,  Δυτική  Ελλάδα,  Πελοπόννησος,    Κρήτη  για  μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις, και   25%  για  μεγάλες  κάτω  των  750  ατόμων  προσωπικό  και  με  τζίρο  έως  200 εκ. €.

 

Ο  επιχορηγούμενος  προυπολογισμός  της κάθε επενδυτικής  πρότασης, κυμαίνεται από  100.000 €  έως  10.000.000 €, χωρίς  ΦΠΑ,  οι υπερβάλλουσες  δαπάνες δεν επιχορηγούνται.


Οι  επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν κυρίως,

δημιουργία, επέκταση & επισκευές κτιρίων, παραγωγικό εξοπλισμό, οχήματα  εσωτερικής  διακίνησης,  ισοθερμικά  βυτία, (ψυγεία  μόνο για  νησιά  Αιγαίου),  συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  και δικτύων (hard & soft),  προστασία περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις  βιολογικού  εξοπλισμού, αγορά τεχνογνωσίας,  μελέτες & έρευνες, παρακολούθηση & διοίκηση έργου,  ISO, HACCP ,  αναγνωρίσιμο  σήμα – ετικέτα,  εξοπλισμό  εργαστηρίων, οικία  φύλαξης  των  εγκαταστάσεων  έως  50.000€   κλπ.

Η ίδια συμμετοχή, αρκεί  αναφορά  χωρίς  τεκμηρίωση με  προσκόμιση  αποδεικτικών εγγράφων.

Οι  προτάσεις  θα  κατατεθούν  μετα   την  επίσημη  ανακοίνωση.

alt