ΜΦΗ 60 ΠΡΟΣ

a-logica


Μ.Φ.Η.  60  ΚΛΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 2.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
μπορει & ο γιατρος
Β.  ΙΑΤΡΙΚΟ οποτε μειωνεται
ΥΠΕΥΘ.  ΙΑΤΡΟΣ  2 h/d 1 1.500 το κοστος λειτουργ.
Γ.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
Α΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 με βραδυνα & κυρ
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4 4.800 κατά προσεγγιση
Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2 3.600
Γ΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2 3.600
Δ΄ ΒΑΡΔΙΑ (σαββ/κα - αδειες)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 1.500
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 2 3.600
Δ.  ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1.000 2h   5d/w
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΨΥΧΟΛΟΓ 500 2h   3d/w
Ε.   ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ - CATERING
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ / 50 - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ / 50 1 1000
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ εξωτερικο
* τα κόστη είναι ενδεικτικά 17 29.100 €