ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

alt

ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

H  a-logica  έχει  εξειδικευτεί  στις  επιδοτήσεις  των  σύγχρονων  μονάδων  θερμοκηπίων  αγροτικών  προιόντων,  και  με  τα  ειδικά  προγράμματα   επιδοτήσεων  βοηθά   τους  ενδιαφερόμενους  Πελάτες της.

Τα  ειδικά  αυτά  προγράμματα  αποσκοπούν  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  συγκεκριμένων  κλάδων  επιχειρήσεων,  στην  ουσιαστική  πληροφοριακή  υποστήριξη  της  Διοίκησης  για  την  επιλογή  λύσεων,  και  στην  οριστικοποίηση  αποφάσεων.

Οι  σύγχρονες  θερμοκηπιακές  μονάδες  είναι  απαραίτητες  για την  αύξηση  της  ποιότητας    στα  αγροτικά  μας  προιόντα,     ειδικά  για  αυτά  που  εξάγονται  στις  χώρες  με  υψηλές  απαιτήσεις.

Τα  σύγχρονα  θερμοκήπια  ειναι  αυτά  που  λείπουν  απο  την  Ελλάδα.  Υπάρχουν  συνολικά  50.000 στρέμ. περίπου  και  οι   ανάγκες  της  χώρας  για  να  θρέψει  το  πληθυσμό  της  και  να  εξάγει  υψηλής  ποιότητας  αγροτικά  προιόντα  ειναι  150.000 στρεμ.

Οι  σύγχρονες  θερμοκηπιακές  μονάδες  μαζί  με  αυτές    της  τυποποίησης  και  της  μεταποίησης  και  με  τα  δημοπρατήρια  αγροτικών  προιόντων  που  πρόκειται  να  δημιουργηθούν  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  θα  αποτελούν  την  σύγχρονη  πολιορκητική  μηχανή  των  εξαγωγών  μας.

Πολύ  σύντομα  θα  ανακοινωθεί  επιδοτούμενο  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  με  επιχορήγηση  απο  40 - 50%  .

Οι  μεγάλες  επενδύσεις   στα  θερμοκήπια  θα  πάνε  με  τον  νέο  βελτιωμένο  Αναπτυξιακό  Νόμο  (2016). 

Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  βλέπετε  στις  ερωτήσεις  -  απαντήσεις  των  θερμοκηπίων  εντός  της  ιστοσελίδας.