ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - STARTUP COM

Προυπολογισμός 50 εκ. για νεοφυείς επιχειρήσεις (startup companies):
Δράση 1.
Επιδότηση 100% για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και θέσεων απασχόλησης, με προϋπολογισμό από  25.000 έως 40 .000 €.

Βασική προϋπόθεση: κάρτα ανεργίας χωρίς όρια ηλικίας.
Αφορά 2500 περίπου νέες επιχειρήσεις
Επιλέξιμες δαπάνες μεταξύ άλλων :

Δαπάνη ενοικίων
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
Ασφαλιστικές εισφορές
Δαπάνη συμβουλευτικής παρακολούθησης
Δαπάνη για την πρόσληψη υπαλλήλου για 12 έως 18 μήνες  
Σε τελικό στάδιο σχεδιασμού:
Δράση 2.
Και 25 εκατ. για παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση – συμβουλευτική) σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους : κλαδικούς φορείς, Επιμελητήρια, κλπ.

Αναμένεται η προδημοσίευση και ο οδηγός του προγράμματος  συντόμως  (2015).

 

Ενημερωτικό Newsletter

php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com