ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

alt      
      ΜΟΝΑΔΕΣ   ΥΨΗΛΗΣ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 
 
   Μία  από  τις  σημαντικές  εφαρμογές  του  Νέου  Αναπτυξιακού  Νόμου  (2016)    είναι  και  οι   Μονάδες υψηλής  τεχνολογίας.
 
 
 
 
   Η  a-logica  ειδικεύεται  σε  αυτό  το  επιδοτούμενο  πρόγραμμα,  που  το  ονομάζει  "ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ",  και  προσπαθεί  να  βελτιώσει  και  να  προωθήσει  τις  σχετικές  ενέργειες  των  ενδιαφερομένων  Πελατών  της.
   Καταβάλλει  προσπάθειες   για  την  μείωση  των  περιττών  γραφειοκρατικών  κινήσεων,  και  την  ελαχιστοποίηση  του  κόστους  του  όλου  εγχειρήματος  ώστε  τελικά  να  μεγιστοποιηθεί  το  όφελος  των  Πελατών  της.  
 
   Προς  τούτο  συνεργάζεται  με  εξειδικευμένα  γραφεία   μηχανικών,  Ιδιοκτήτες  μονάδων  αυτής  της  κατηγορίας,  Ιδιοκτήτες  Πνευματικής  &  βιομηχανικής  ιδιοκτησίας  και  με  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς.
 
    Η  προσπάθεια  αυτή  φαίνεται  οτι  βρίσκει  άμεση  ανταπόκριση  από  τους  υποψήφιους  επενδυτές  μια  και  αφορά  το  μέλλον.     
 
 
 
 
  Το   2016    το νέο   σχετικό  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  που   περιλαμβάνει  και τις  μονάδες  με  Πνευματική  &  Βιομηχανική  ιδιοκτησία  που  κατατείνουν   στην  καινοτομία  ,  παρέχει  σημαντική  επιχορήγηση  (40 - 50 % ) της  επένδυσης.
 
 
    Ασφαλώς,  τα  δεδομένα  της  κάθε  περιοχής  και  του  κάθε  επιχειρηματία  θα  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  ώστε  να  επιδοτηθεί  ο  υποψήφιος  επενδυτής.     

 

Οι  μεγάλες  μονάδες   θα  πάνε  με  τον  νέο  βελτιωμένο  Αναπτυξιακό  Νόμο του  2016  .
 
 
 
                                                                                      alt