ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΙΜΕΣ

 

alt

Τα  κόστη  κατασκευής  των  θερμοκηπίων  εξαρτώνται  κυρίως  απο  την  χρησιμοποιούμενη  τεχνολογία  και  συγκεκριμένα :

*  θερμοκήπια  χαμηλής  τεχνολογίας  κοστίζουν  με  τα  σημερινά  δεδομένα   από   10.000 €  -  30.000 €/στρέμ,    χωρίς  μεγάλες   βελτιώσεις  εφάφους.

*  θερμοκήπια  υψηλής  τεχνολογίας  με  μεγάλο  βεληνεκές  χρόνου  (20 ετία)  καί  αυτόματο  εξοπλισμό  το  κόστος  κειμένεται  μεταξύ  30.000  και   60.000 €/στρεμ, και  εξαρτάται  πάντα  απο  παράγοντες  που  αφορούν   την  ποιότητα  των  υλικών  και  τον  εξοπλισμό   ( αναφέρονται  σε  άλλη  ερώτηση).

*  Τα  θερμοκήπια  υψηλής  τεχνολογίας  μειώνουν  σημαντικά  το  εργατικό  κόστος  και  προστατεύουν  την  ποιότητα  των  παραγομένων  αγροτικών  προϊόντων.

*  Τα  θερμοκήπια  υψηλής  τεχνολογίας  μετά  την  20 ετία  έχουν  υποστεί  τεχνολογική απαξίωση,  χρονική  και  λειτουργική  φθορά  και  χρειάζονται  ανανέωση.

*  Για  περισσότερες  πληροφορίες  έχετε  την  δυνατότητα  να  εισέλθετε  στο  ερωτηματολόγιο  του  site  που  αφορά  τα  θερμοκήπια.   

Οι  μεγάλες  επενδύσεις   θερμοκηπίων  τώρα  υποστηρίζονται  από  τον   νέο  βελτιωμένο  Αναπτυξιακό  νόμο   2016.