ΜΦΗ 110 ΚΟΣΤ


a-logica ΚΟΣΤΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Φ.Η.  110  ΚΛΙΝΩΝ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘ.  ΜΦΗ 1 2.000 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ  ?
ΥΠΕΥΘ.  ΙΑΤΡΟΣ  2 h/d 1 1.500 κοστη κατά Τ/Φ - ΚΙΝ 500
Α΄ ΒΑΡΔΙΑ προσεγγιση ΔΕΗ 2000
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 με βραδυνα & κυρ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 800
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 8 9.600 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1000
ΤΡΟΦΕΣ 2000
Β΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 CATERING 12€χ100ατχ30 36.000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 7 8.400 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ / 50 2000 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 2000 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Γ΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 2.000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 3 5.400 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 2000
ΔΙΑΦΟΡΑ 2000
Δ΄ ΒΑΡΔΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 2 4.000
ΚΟΙΝΩΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 4 4.800 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1.000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤ. - ΨΥΧΟΛ 1.000

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ / 100 2 2000
31 45.700 € 54.300 € 100.000 €