Προφίλ

Η a-logica ιδρύθηκε το 2006 από τον Βασίλη Παγώνη ( ηλεκτρονικό μηχανικό και οικονομολόγο) διευθυντικό στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες και ομίλους εταιρειών.

Αντικείμενό της είναι η συμβουλευτική κάλυψη των εταιρειών στους τομείς της οργάνωσης, της μηχανογράφησης, των επενδυτικών προγραμμάτων, των φορολογικών και  λογιστικών  υπηρεσιών, της έρευνας της αγοράς  και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος  της  a-logica  είναι  η  ανάπτυξη  μακροχρονίων  σχέσεων  φιλίας  και  συνεργασίας  με  τους  Πελάτες  -  Συνεργάτες  της  για  την  βελτίωση  της  οικονομικής  απόδοσης  των  προσπαθειών  όλων  των  συμβαλλομένων.

Η a-logica πλαισιώνεται από μια ομάδα στελεχών με εμπειρία σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιακών αναγκών με απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Οι  Συνεργάτες  της  a-logica  είναι  η  ουσιαστική  δύναμή  της,  μεταφέροντας  την  τεχνική  και  οικονομική  τους  γνώση  στους  Πελάτες  της  γρήγορα  και  σωστά  εκτιμώντας  τις  τωρινές  και  μελλοντικές  ανάγκες  τους  μέσα  από  οικονομικά  δεδομένα.

Μια  σειρά  από  ειδικότητες  συνεργάζονται  αρμονικά  για  ένα  ικανοποιητικό  αποτέλεσμα,  όπως  Οικονομολόγοι,  Φοροτεχνικοί,  Αναλυτές,  Δικηγόροι,  Μηχανικοί  όλων  των ειδικοτήτων,  Γεωπόνοι,  Περιβαλλοντολόγοι,  κ.α.  συνθέτουν  κάθε  φορά  την  ομάδα  για  το  κατάλληλο  έργο.

Συνεργάζεται στενά με διάφορες εταιρείες για την ολοκληρωμένη παρουσίαση αναπτυξιακών σχεδίων και την διαχείριση των έργων τα οποία αναλαμβάνει.

 

Βοηθητικό μενού