ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 100.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Επιδοτούμενη εργασία για 100.000 ανέργους.

Δώδεκα νέα προγράμματα απασχόλησης στοχεύουν στην εξασφάλιση εργασίας για μακροχρόνια ανέργους, αλλά και νέους, έχει ετοιμάσει του υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, εντός των επόμενων έξι μηνών.

Τα προγράμματα είναι :

 1. 10.000 θέσεις εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50 ετών. Έναρξη : Δεκέμβριος 2015.

 2. Προώθηση αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες. Έναρξη : Ιανουάριος 2016.

 3. Προώθηση αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες. Έναρξη : Ιανουάριος 2016.

 4. Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση. Έναρξη : Φεβρουάριο 2016.

 5. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξη σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών. Έναρξη : Φεβρουάριο 2016.

 6. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών. Έναρξη : Φεβρουάριο 2016.

 7. Συμβουλευτική, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης για 15.000 άνεργους. Έναρξη : Μάρτιος 2016.

 8. Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών. Έναρξη : Μάρτιος 2016.

 9. Προώθηση της επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία start-ups. Έναρξη : Μάρτιος 2016.

 10. Απασχόληση για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Έναρξη : Μάρτιος 2016.

 11. Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση, για τις ηλικίες 29-64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 26.000 άνεργους .

 12. Επιδότηση μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.