ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ a-logica

alt
 

H  a-logica  έχει  εξειδικευτεί  σε  ορισμένους  τομείς  ειδικών  προγραμμάτων  επιδοτήσεων  με  τα  οποία  βοηθά   τους  ενδιαφερόμενους  Πελάτες της.

Τα  ειδικά  αυτά  προγράμματα  αποσκοπούν  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  συγκεκριμένων  κλάδων  επιχειρήσεων  και  στην  ουσιαστική  πληροφοριακή  υποστήριξη  της  Διοίκησης  για  την  επιλογή  λύσεων  και  την  οριστικοποίηση  αποφάσεων.

Τα  ειδικά  προγράμματα  αυτή  την  περίοδο  που  υποστηρίζουμε  ειναι  δυναμικά  και  εχουν  μέλλον  για  τους  υποψήφιους  επενδυτές .

Παρακάτω  αναφέρουμε  μερικά  από  τα  προγράμματα   που  υποστηρίζει  η  a-logica   για  συγκεκριμένους  κλάδους.

*  Μονάδες  φροντίδας  ηλικιωμένων  Μ.Φ.Η. 

*  Ξενοδοχειακές  μονάδες

*  Σύγχρονα  φαρμακεία 

*  Σύγχρονα  εκπαιδευτήρια

*  Μονάδες  τυποποίησης  -  μεταποίησης   αγροτικών  προιοντων   

*  Εργαστήρια  ζαχαροπλαστικής  -  εστίασης -  catering.

*  Χημικά  εργοστάσια  ορισμένων  κατηγοριών  &  εργαστήρια.

*  Σύγχρονα  θερμοκήπια

*  Εργαστήρια  υψηλής  τεχνολογίας