ΟΑΕΔ

 ΝΕΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΟΑΕΔ   ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

*   Τα  προγράμματα  αυτά  θα  χρησιμοποιηθούν  κυρίως  απο  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  για  την  κάλυψη  κενών θέσεων  στα  διάφορα  έργα  και  θα  επανδρωθούν  κυρίως  απο  οικοδόμους  (περί  τα  55.000  άτομα).  Θα  είναι  πεντάμηνης  διάρκειας  και  η  αμοιβή  θα  είναι  περίπου  625 €  τον  μήνα.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν 5 νέα προγράμματα ύψους 289εκατ. ευρώ για περίπου 31.000 ανέργους με στόχο την προώθηση της απασχόλησης .

 Αναλυτικότερα :

 Πρόγραμμα «Επιταγής επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση 10.000 επιδοτούμενων ανέργων, προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ.

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου & δευτέρου βαθμού (δήμων & περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών, προϋπολογισμού 75.000.000. ευρώ.
  • Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εκδοτικών εισφορών,  προϋπολογισμού 18.600.000 ευρώ.
  • Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομές έως  35 ετών προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ.
  • Τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 680 ανέργους  συγκεκριμένων επιχειρήσεων του  Νομού  Θεσσαλονίκης  προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ.

 

 

11/10/2011

Πηγή : www.express.gr