ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

alt

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  &  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  catering

H  a-logica  έχει  εξειδικευτεί  στα  μεγάλα  εργαστήρια   ζαχαροπλαστικής  και  τις  μονάδες  εστίασης   και  τα  catering   στα  ειδικά  προγράμματα   επιδοτήσεων  με  τα  οποία  βοηθά   τους  ενδιαφερόμενους  Πελάτες της.

Τα  ειδικά  αυτά  επιδοτούμενα  προγράμματα  ( SweetLabs )  αποσκοπούν  στην  βελτίωση  της  λειτουργίας  συγκεκριμένων   επιχειρήσεων  και  στην  ουσιαστική  πληροφοριακή  υποστήριξη  της  Διοίκησης  για  την  επιλογή  λύσεων  και  την  οριστικοποίηση  αποφάσεων.

Στη  σημερινή  εποχή  υπάρχει  ανάγκη  κυρίως  για  υψηλού  επιπέδου  εργαστήρια   ζαχαροπλαστικής  που  μπορούν  να  παράγουν  και  να  προωθήσουν  νέα  προιόντα  που  βελτιώνουν  τις  καταναλωτικές  συνήθειες   και  μειώνουν  το  κόστος  παραγωγής.

Οι  σύγχρονες   μονάδες  παραγωγής  (  και  οι  νέες  που  δημιουργούνται  τώρα   αλλά  και  οι  υπό  εκσυγχρονισμό  ) θα  πρέπει  να  έχουν  πάντα  υπό  όψιν  τους  ότι  θα  πρέπει  να  έχουν  την  κατάλληλη  υποδομή  ώστε  να  ανταποκρίνονται  ( ποιοτικά  &  ποσοτικά )  τόσο  στην  εγχώρια  αγορά  όσο  και  αυτή  του  εξωτερικού,  και  μόνο  με  αυτές  τις  προδιαγραφές  πρέπει  να  σχεδιάζονται.

Οι  μονάδες  γλυκισμάτων  &  εστίασης  θα  πρέπει  να  αποτελούν  πρότυπο  παραγωγής  σύγχρονων   και  παραδοσιακών  γευμάτων  με  ευελιξία  παραγωγής  και  ποικιλία  εδεσμάτων.

Το  νέο  πρόγραμμα που  του  2016  θα  περιλαμβάνει  τα  εργαστήρια ζαχαροπλαστικής,  το  catering  και  την  εστίσαση  με  επιδότηση  απο  40%  εως  50%.   

Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  βλέπετε  στις  ερωτήσεις  -  απαντήσεις  των  ζαχαροπλαστείων    εντός  της  ιστοσελίδας.

alt