ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

alt

Υπάρχουν  προτάσεις  από  τους  Συνεργάτες  μας  για  διάθεση  κτιρίων,  για    ανακατασκευή  και  ανακαίνιση  παλαιών  υπαρχόντων  κτιρίων,  που  είναι  κατάλληλα  για  μονάδες  φροντίδας  ηλικιωμένων  μεσαίας  και  μεγάλης  κλίμακας.

Οσον  αφορά  τους  ηλικιωμένους  κατοίκους  της  Βόρειας  Ευρώπης  που    επιθυμούν    ενα  μέρος  του  χρόνου  τους  ή  και  ολόκληρο  να  τον  περνούν  στην  ηλιόλουστη  Ελλάδα  υπάρχουν  ευκαιρίες   ακινήτων,  που  ικανοποιούν  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  απαιτήσεις  εγκατάστασης  των  μονάδων  φροντίδας  ηλικιωμένων  ( υψηλού  επιπέδου ), σε  αστικά  αλλά  και  σε  παραθαλάσσια  μέρη,   που  θα  μπορούσαν  να  τις  εκμεταλευτούν  εταιρείες  των  χωρών  τους.      

Θα  πρέπει  να  τονισθεί  οτι  η  εταιρεία  μας  δεν  εκτελεί  σε  καμμία  περίπτωση  χρέη  μεσίτη  αλλά  λόγω  της  εμπειρίας  της  υποδεικνύει  στους  υποψήφιους  επενδυτές  ακίνητα  που  μπορεί  να  έχουν  ενδιαφέρον,  και  εκείνοι  έρχονται  σε  επαφή  με  τους  ιδιοκτήτες  και  συμφωνούν  για  τα  περαιτέρω.     

Η  εταιρεία  μας  υποστηρίζει  την  συμφωνία  της  επένδυσης  και  αναλαμβάνει  τον  οικονομικό  φάκελο  της  επιδότησης,  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της   επένδυσης  και  την  απόδοση  της  επιδότησης  στους  επενδυτές.    

Οι  Συνεργάτες  μας   καλύπτουν  όλο  το  οικονομικό   φάσμα  ( Business  Plan )   και  θα  μπορούσε   ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  επενδυτής  να  έχει  μια  ολοκληρωμένη  πρόταση - προσφορά  για  κάθε  μονάδα.  

Το  2016   ανακοινώθηκε  το  πρόγραμμα  για  τις  μονάδες  φροντίδας  ηλικιωμέμων  (ΜΦΗ)  μετά  απο  πολύ  μεγάλη  καθυστέρηση.

Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  βλέπετε  εντός  της  ιστοσελίδας  στην  περιοχή  των  ερωτήσεων - απαντήσεων  των  μονάδων  φροντίδας  ηλικιωμένων.

 

Βοηθητικό μενού